Bæredygtighedskompasset er udviklet af IKH  – først som et analogt ledelses- og styringsværktøj, som er fuldt implementeret på alle ledermøder, strategidage m.m. Samtidig anvendes det af den enkelte leder som et ledelsesværktøj og mindset i den daglige ledelse.

 

Bæredygtighedskompasset, som spilversion, er udviklet som i et samarbejde mellem IKH og Diversitetet i efteråret 2022, med det formål at hjælpe andre organisationer, ledere og projektledere med at lede, styre og udvikle bæredygtigt både i forhold til den indre og ydre omstilling.

Hør ledergruppen på IKH fortælle om de potentialer de ser i spillet og hør dem fortælle hvad spillet gør ved et ledermøde.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Baggrund

Kursen for en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten blev sat på FN topmødet i 2015. En hidtil uset ambitiøs og transformativ dagsorden for fremtiden blev søsat i kraft af de 17. verdensmål.

På IKH har de 17 verdensmål længe hængt på opslagstavlen side om side med Region Midtjyllands målbillede.  De hænger som inspiration og en påmindelse om, det formål organisationen er sat i verden med. De seneste år er målene mere operative. En af de største udfordringer på social- og sundhedsområdet er, at styrkes borgernes og patienternes oplevelse af, at der er sammenhæng i deres forløb. Kobles FN's sociale sociale bæredygtighedsmål på, står det klart, at det i særlig grad handler om at skabe bæredygtige forløb for borgere og patienter. Bæredygtige forløb, der styrker vores samfund og sundhed.

Region Midtjylland har besluttet en bæredygtigheds strategi for 2030 med den klare vision, at Region Midtjylland i 2030 vil vi være en cirkulær region med fokus på bæredygtige indkøb, genbrug, genanvendelse, vedvarende energi og minimalt forbrug. Målet er at Region Midt i 2050 er CO2-neutralt. Der er besluttet 4 strategispor, der alle kobler sig på den grønne omstilling og den sociale ansvarlig og det bæredygtige arbejdsliv for medarbejdere.

IKH's Bæredygtighedskompas kobler sig på alle strategisporene, men har derudover også et særligt fokus på din indre omstilling, væredygtighed, hvordan vi skaber bæredygtige forløb for borgere samt de løftestænger og fokusområder, der skal hjælpe os til dette. Hvordan skaber vi f.eks bæredygtige forløb, der hjælper med at styrke borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet? Eller hvordan skaber vi f.eks. bæredygtige forløb, der understøtter at borgeren oplever sig styrket og rustet i sit videre forløb?

 

Bæredygtighedskompasset tager afsæt i 4 verdenshjørner: Aftryk, Strategi, Innovation og Mennesker & Kompetencer. Dyk ned i de forskellige delelementer og udforsk, hvordan I kan styrke og udvikle jeres idé eller projekt, så I sikrer og understøtter en bæredygtig løsning.

Bæredygtighedskompasset er udviklet som et ledelses- og styringsværktøj til ledere/projektledere, og kan derudover også bruges som afsæt til en prækvalificering af konkrete projekter/idéer og løsninger.

Bæredygtighedskompasset åbner op for nye dialoger og perspektiver ift. hvordan I leder og udvikler bæredygtigt. Kompasset har i modsætning til andre styringsværktøjer ikke adskilt drift og udvikling, hvilket er et centralt kendetegn i forhold til at lede bæredygtigt. Her tænkes udvikling ind i selv de mindste dagligdags ledelsesopgaver. Hvordan kan I arbejde med Bæredygtighed i alt, hvad I gør, tænker og leder – og undgå at sætte det i et tema for sig?

Kontakt projektleder Louise Rosendahl Bomholt på louive@rm.dk eller leder Gerd Hultberg på annhue@rm.dk, hvis du er nysgerrig på at vide mere.

Du kan også bestille spillet her på siden – både som workshop, hvor en facilitator kommer med ud og hjælper jer med at rammesætte og styre spillet. Bestiller du en workshop får du spillet med i prisen.

Ønsker du et udviklingsforløb tilrettet ledergruppe og organisation er du også velkomne til at kontakte os. Ønsker du at købe flere spil er I velkomne til at kontakte os i forhold til mængderabat.

Bestil workshop og spil

Jeg ønsker at bestille:
Der opstod en fejl ved hentning af captcha-billede