På IKH tilbyder undervisning og kurser til børn, der stammer. PPR i bopælskommunen kan henvise til disse tilbud.

Ugekursus for børn i alderen 3-9 år

 • Diagnosticerende stammeundervisning i gruppe med henblik på at forhindre en uhensigtsmæssig udvikling af stammen og at ændre barnets stammen til en let og ubesværet måde at kommunikere på
 • Formidling af viden om stammen på barnets niveau
 • Samvær med andre børn der stammer
 • Beskrivelse af barnets stammen og stammeadfærd Formidling af viden om stammen og de psykosociale konsekvenser af stammen til forældre
 • Undervisning til forældre i, hvordan de kan kommunikere og handle i forhold til barnets stammen
 • Formidling af viden til det professionelle netværk om stammen og hvordan det er hensigtsmæssigt at kommunikere med barnet
 • Statusrapport med forslag til videre foranstaltning
 • Gruppe med 8 børn 

Ugekursus for skolebørn i alderen 10-17 år

 • Diagnosticerende stammeundervisning i gruppe med henblik på, at eleven lærer at ændre sin stammen til en let og ubesværet måde at tale på
 • Vejledning/rådgivning vedrørende kommunikation
 • Formidling af viden om stammen
 • Samvær med jævnaldrende der stammer
 • Erfaringsudveksling vedrørende hensigtsmæssige strategier
 • Praktiske øvelser
 • Beskrivelse af barnets stammen og stammeadfærd
 • Formidling af viden om stammen og de psykosociale konsekvenser af stammen til forældre
 • Undervisning til forældre i, hvordan de kan kommunikere og handle i forhold til barnets/den unges stammen
 • Formidling af viden til det professionelle netværk om stammen, og hvordan det er hensigtsmæssigt at kommunikere med barnet
 • Formidling af viden om stammen og om, hvordan det er hensigtsmæssigt at kommunikere med barnet/den unge der stammer, til lærere og klassekammerater
 • Statusrapport med forslag til videre foranstaltning
 • Gruppe med 8 børn.

Helle Yde Dissing

Sekretær for
CAA og
Stemme-stammeafdelingen

Tlf 78 47 93 12
HEDISS@rm.dk

Takster 2018

Du kan købe ydelser hos os uanset om din kommune har abonnement. Timeprisen for 2018 er:

Timepris med abonnement: 735,00 kr.

Timepris ved tilkøb (uden abonnement): 821,00 kr.

Taksterne gælder uanset om du bestiller på børne- eller voksenområdet.