IKH yder bistand til børn i førskolealderen, der har specifikke vanskeligheder i forhold til sprogtilegnelsen. Herunder verbal dyspraksi.

Vanskelighedernes grad og art kan variere fra vanskeligheder med sprogforståelsen, vanskeligheder med at producere sammenhængende tale til vanskeligheder i lydsystemet. Nogle børn kan også have problemer med at bruge sproget i samspil med andre.

Logopæder, psykologer og fysioterapeuter kan arbejde sammen om opgaven. Børn, der har sprogvanskeligheder kan have andre vanskeligheder, derfor tilstræbes en helhedsorienteret tilgang, når barnets sprog skal udvikles.

Målgruppe

Målgruppen er primært børn i førskolealderen, der har:

 • Svære ekspressive sprogvanskeligheder
 • Udtalevanskeligheder, dysfonologi
 • Problemer med sætningsopbygning og ordforråd
 • Svære vanskeligheder med sprogforståelse
 • Problemer med sætningsopbygning og ordforråd
 • Både im- og ekspressive sproglige vanskeligheder (dysfasi)
 • Pragmatiske vanskeligheder
 • Problemer med at anvende sproget kommunikativt
 • Specifikke talemotoriske og dyspraktiske vanskeligheder
 • Mangelfuld talesproglig udvikling
 • Bedre sprogforståelse end sproganvendelse
 • Behov for at lære alternativ kommunikation – Tegn til Tale
 • (Ofte) Generel udviklingsforsinkelse.

For mange af børnene gælder det, at de både har fonologiske vanskeligheder og dysfatiske vanskeligheder. Dertil kommer, at de også ofte har samtidigt optrædende vanskeligheder indenfor:

 • Opmærksomhed
 • Kommunikation
 • Socialt samspil

Der er ofte tale om børn, der

 • Har behov for et mere intensivt tilbud, end man kan tilbyde i den enkelte kommune
 • Har behov for et individuelt tilbud
 • Har behov for et særligt tilrettelagt tilbud (finde rette tilgang)
 • Er gået i stå i deres sprogudvikling.

 

Samarbejde med andre fagområder

På taleområdet på IKH  har logopæderne et tværfagligt samarbejde med interne psykologer og fysioterapeuter, som har en generel viden om deres specifikke områder, men som samtidigt har specialiseret sig i stemmevanskeligheder.

Desuden har vi flere eksterne samarbejdspartnere: Speciallæger, konsulenter, talepædagoger i PPR, fysioterapeuter og psykologer.

De forskellige afdelinger har forskellige logopædiske specialer. Ved mangefacetterede problematikker tilknyttes man dén afdeling, som logopæden vurderer, varetager den primære problematik. Vi samarbejder på tværs af afdelinger.

Taleambulatorium

Stemmeafdelingen på IKH står desuden for den logopædiske bistand på taleambulatorierne på AUH og Viborg sygehus.

Her sidder både en øre-næse-halslæge og en logopæd, der ved hjælp af videostroboskopi, samtale, auditiv og akustisk stemmeanalyse vurderer hvilket forløb, der vil give det bedste resultat for en klient med stemmevanskeligheder.

Ved mistanke om forværrede organiske forandringer på stemmelæberne eller ved manglende resultater i det logopædiske forløb på IKH, har logopæden mulighed for at henvise til taleambulatorium. Hvis klienten har ønske om undersøgelse, men logopæden ikke vurderer det relevant, kan klienten evt. opsøge egen øre-næse-hals-læge.

 

Gitte Rousing

Sekretær for
Koordinering af Specialrådgivning (KaS)

Tlf 78 47 94 05
GITROU@rm.dk

Takster 2018

Du kan købe ydelser hos os uanset om din kommune har abonnement. Timeprisen for 2018 er:

Timepris med abonnement: 735,00 kr.

Timepris ved tilkøb (uden abonnement): 821,00 kr.

Taksterne gælder uanset om du bestiller på børne- eller voksenområdet.