Tilbud Stamme

 • Undersøgelse/udredning
 • Vejledning/rådgivning
 • Individuel undervisning
 • Gruppeundervisning
 • Psykologsamtaler

Målet med undervisningen er:

 • At erkende stammen som et grundlæggende livsvilkår
 • At mindske stammen og stammeundgåelser
 • At lære at stamme på en let og flydende måde
 • At mindske taleangsten
 • At blive god til at kommunikere

Der kan ofte være tale om en kombination af stammen og løbsk tale.

Tilbud Løbsk tale

 • Undersøgelse
 • Vejledning/rådgivning
 • Individuel undervisning
 • Gruppeundervisning
 • Psykologsamtaler
 • Målet med undervisningen er, at forbedre talens forståelighed og øge opmærksomheden på god kommunikation ved at arbejde med:
 • Nedsættelse af taletempoet
 • Tydeliggørelse af talerytmen
 • Strukturering af sproget
 • Forbedring af artikulationen

Samarbejde med andre fagområder

På taleområdet på IKH  har logopæderne et tværfagligt samarbejde med interne psykologer og fysioterapeuter, som har en generel viden om deres specifikke områder, men som samtidigt har specialiseret sig i stemmevanskeligheder.

Desuden har vi flere eksterne samarbejdspartnere: Speciallæger, konsulenter, talepædagoger i PPR, fysioterapeuter og psykologer.

De forskellige afdelinger har forskellige logopædiske specialer. Ved mangefacetterede problematikker tilknyttes man dén afdeling, som logopæden vurderer, varetager den primære problematik. Vi samarbejder på tværs af afdelinger.

Taleambulatorium

Stemmeafdelingen på IKH står desuden for den logopædiske bistand på taleambulatorierne på AUH og Viborg sygehus.

Her sidder både en øre-næse-halslæge og en logopæd, der ved hjælp af videostroboskopi, samtale, auditiv og akustisk stemmeanalyse vurderer hvilket forløb, der vil give det bedste resultat for en klient med stemmevanskeligheder.

Ved mistanke om forværrede organiske forandringer på stemmelæberne eller ved manglende resultater i det logopædiske forløb på IKH, har logopæden mulighed for at henvise til taleambulatorium. Hvis klienten har ønske om undersøgelse, men logopæden ikke vurderer det relevant, kan klienten evt. opsøge egen øre-næse-hals-læge.

 

Helle Yde Dissing

Sekretær for
CAA og
Stemme-stammeafdelingen

Tlf 78 47 93 12
HEDISS@rm.dk

IKH publikation -styr på stammen

IKH logopæderne Sine Erbs og Hannah Wibe Nielsen tilsammen en menneskalders erfaring i arbejdet med mennesker med stammen. De har i fællesskab skrevet bogen"Styr på stammen", der er en praksis vejledning til fagfolk, der gerne vil hjælpe deres elever med at mestre deres satammen.  Læs mere om publikaitionen og bestil den her.