Logopæder tilbyder forløb for voksne, der stammer, eller har løbsk tale. Undervisningsforløbene har fokus på kompenserende strategier og på at lære dig at mestre din stammen eller tale, så du kan deltage aktivt og kommunikere på lige fod.

Der kan ofte være tale om en kombination af stammen og løbsk tale.

Hvordan foregår et forløb til voksne med stammen?

Et typisk forløb til voksne med stammen kan bl.a. indeholde:

 • Undersøgelse/udredning
 • Vejledning/rådgivning
 • Individuel undervisning
 • Gruppeundervisning
 • Psykologsamtaler

Målet med undervisningen er:

 • At erkende stammen som et grundlæggende livsvilkår
 • At mindske stammen og stammeundgåelser
 • At lære at stamme på en let og flydende måde
 • At mindske taleangsten
 • At blive god til at kommunikere

Hvordan foregår et forløb til voksne med løbsk talen?

Et typisk forløb til voksne med løbsk tale kan bl.a. indeholde:

 • Undersøgelse
 • Vejledning/rådgivning
 • Individuel undervisning
 • Gruppeundervisning
 • Psykologsamtaler

Målet med undervisningen er, at forbedre talens forståelighed og øge opmærksomheden på god kommunikation ved at arbejde med:

 • Nedsættelse af taletempoet
 • Tydeliggørelse af talerytmen
 • Strukturering af sproget
 • Forbedring af artikulationen

Helle Yde Dissing

Sekretær for
CAA og
Stemme-stammeafdelingen

Tlf 78 47 93 12

IKH publikation -styr på stammen

IKH logopæderne Sine Erbs og Hannah Wibe Nielsen tilsammen en menneskealders erfaring i arbejdet med mennesker med stammen. De har i fællesskab skrevet bogen "Styr på stammen", der er en praksis vejledning til fagfolk, der gerne vil hjælpe deres elever med at mestre deres stammen.  Læs mere om publikationen og bestil den her.