IKH tilbyder tværfaglig undervisning og specialpædagogisk bistand til voksne inden for følgende logopædisk områder:

  • Stemme- og/eller ånddræts-problemer
  • Stammen og løbsk tale
  • Stemmevanskeligheder forbundet med progredierende lidelse (Sclerose, Parkinson og Demens)
  • Genoptræning af artikulation og stemmefunktion efter mundhule-cancer eller laryngektomi (fjernelse af struben)

Tilbud til børn med talevanskeligheder

Vi tilbyder bistand til børn og unge med svære stemmevanskeligheder og stammen eller løbsk tale, der kræver en ekstra indsats og eventuel tværfaglig bistand. Læs mere om vores forløb. Læs mere om vores forløb

Tilbud til voksne med stemmeproblemer 

IKHs specialiserede logopæder leverer både individuel undervisning og gruppetilbud med det formål at rehabilitere eller kompensere stemme- og eller taleproblematikker i tæt samarbejde med borgeren. Læs mere om vores forløb 

Tilbud til voksne med stammen 

Logopæder tilbyder også forløb for voksne, der stammner. Undervisningsforløbene har fokus på kompenserende strategier og på at lære dig at mestre din stammen, så du kan deltage aktivt og kommunikere på lige fod. Læs mere om vores forløb.

Sådan får du hjælp

Du skal have en henvisning fra en øre-næse-halslæge eller din
bopælskommune for at blive undersøgt, få rådgivning, vejledning eller modtage undervisning. Forløbene er gratis – kommunen betaler. I enkelte tilfælde, skal kommunen give tilladelse før vi sætter et forløb i gang.

Kurser til fagpersoner

Vi tilbyder også at tilrettelægge og levere oplæg og kurser målrettet fagpersoner i kommuner og regioner inden for de nævnte logopædiske felter. Kontakt Gerd Hultberg 21179164 - annhue@rm.dk, hvis du vil vide mere.

Samarbejde med andre fagområder

På taleområdet på IKH  har logopæderne et tværfagligt samarbejde med interne psykologer og fysioterapeuter, som har en generel viden om deres specifikke områder, men som samtidigt har specialiseret sig i stemmevanskeligheder.

Desuden har vi flere eksterne samarbejdspartnere: Speciallæger, konsulenter, talepædagoger i PPR, fysioterapeuter og psykologer.

De forskellige afdelinger har forskellige logopædiske specialer. Ved mangefacetterede problematikker tilknyttes man dén afdeling, som logopæden vurderer, varetager den primære problematik. Vi samarbejder på tværs af afdelinger.

Taleambulatorium

Stemmeafdelingen på IKH står desuden for den logopædiske bistand på taleambulatorierne på AUH og Viborg sygehus.

Her sidder både en øre-næse-halslæge og en logopæd, der ved hjælp af videostroboskopi, samtale, auditiv og akustisk stemmeanalyse vurderer hvilket forløb, der vil give det bedste resultat for en klient med stemmevanskeligheder.

Ved mistanke om forværrede organiske forandringer på stemmelæberne eller ved manglende resultater i det logopædiske forløb på IKH, har logopæden mulighed for at henvise til taleambulatorium. Hvis klienten har ønske om undersøgelse, men logopæden ikke vurderer det relevant, kan klienten evt. opsøge egen øre-næse-hals-læge.

 

Helle Yde Dissing

Sekretær for
CAA og
Stemme-stammeafdelingen

Tlf 78 47 93 12
HEDISS@rm.dk

Takster 2018

Du kan købe ydelser hos os uanset om din kommune har abonnement. Timeprisen for 2018 er:

Timepris med abonnement: 735,00 kr.

Timepris ved tilkøb (uden abonnement): 821,00 kr.

Taksterne gælder uanset om du bestiller på børne- eller voksenområdet.