Som ordblind studerende kan det være en udfordring at gennemføre en kort- eller mellemlang videregående uddannelse, men det er muligt at få hjælp. 

Hvad er SPS (Specialpædagogisk Studiestøtte)? 

Specialpædagogisk Studiestøtte (SPS) er en hjælp til dig, der er ordblind eller har læsevanskeligheder. Du får hjælp af én af vores læsepædagoger, som er eksperter i ordblinde og studiestøtte. 

Den specialpædagogiske støtte sikrer, at studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse - for eksempel ordblindhed - kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.

Hvordan får du hjælp som ordblind?

Som ordblind studerende kan du søge Specialpædagogisk Studiestøtte (SPS) gennem dit uddannelsessted. Støtten er betalt af Undervisningsministeriet: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.  

På din uddannelse er der en SPS-vejleder, som kan hjælpe dig med din ansøgning. Den SPS-ansvarlige har styr på alle regler og procedurer for ansøgningen. 

Sådan foregår processen før, under og efter et SPS forløb

  • Efter du har kontaktet den SPS-ansvarlige på dit studie, søger vedkommende om en test/udredning gennem STUK
  • Når du modtager en bevilling, bliver du indkaldt til test/udredning
  • Hvis testen viser, at du har ordblindevanskeligheder, kan der søges om studiestøtte og IT-hjælpemidler

Hvem møder du?

På IKH har vi et stort team af læsekonsulenter ansat. Alt efter, hvor du bor i Region Midt, vil du møde læsekonsulenten på dit studiested. Du kan se en oversigt over læsekonsulenterne og deres kontaktoplysninger ved at klikke på linket: Kontakt Læse-IKTafdelingen

Anette Skovgaard

Afdelingsleder for 
Læse/IKT-afdelingen, Høreafdelingen,
Psykologerne/Psykologkorpset

Tlf 29 22 19 13

Gode råd om læsning til ordblinde studerende

Læs gode råd til ordblinde studerende om læsning

af læse/skrivevejleder Henriette Folkman Pedersen.

IKT hjælpemidler

Vi kan også hjælpe dig med at afklare, om du har brug for andre hjælpemidler end SPS.

Det kan være oplæsnings- og skriveprogrammer på din computer. Det man også kalder Informations- og Kommunikations-Teknologiske (IKT) hjælpemidler. 

Vi hjælper dig med at finde ud af, hvad du har brug for og sammen kan vi afprøve forskellige hjælpemidler på computer og smartphone. 

Når vi har valgt det udstyr, som passer til dig, kan vi også hjælpe med at købe det ind, gøre det klar og vise dig, hvordan det skal bruges.