Som ordblind studerende kan det være en udfordring at gennemføre en mellemlang videregående uddannelse, men det er muligt at få hjælp. 

Hvad er SPS (Special Pædagogisk Studiestøtte)? 

Special Pædagogisk Studiestøtte (SPS) er en hjælp til dig, der er ordblind eller har læsevanskeligheder. Du får hjælp af én af vores læsepædagoger, som er eksperter i ordblinde og studiestøtte. 

Den specialpædagogiske støtte sikrer, at studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse - for eksempel ordblindhed - kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.

Hvordan får du hjælp som ordblind?

Som ordblind studerende kan du søge Special Pædagogisk Studiestøtte (SPS) gennem dit uddannelsessted. Støtten er betalt af Statens Styrelse for Uddannelsesstøtte. 

På din uddannelse er der en SPS-vejleder, som kan hjælpe dig med din ansøgning. Den SPS-ansvarlige har styr på alle regler og procedurer for ansøgningen. 

Sådan foregår processen før, under og efter et SPS forløb

  • Du henvender dig til SPS-vejlederen på dit studie.
  • SPS-vejlederen hjælper dig med at udfylde ansøgningsskemaet og aflevere dokumentation.
  • Efter bevilligen er givet, kontakter læsepædagogen dig.
  • I aftaler sammen et forløb, som passer til dine behov.
  • Efter forløbet med læsepædagogen har du fået hjælp til at klare studiet. Ofte vil ordblindhed fortsat give nogle udfordringer. 

Gode råd om læsning til ordblinde studerende

Læs gode råd til ordblinde studerende om læsning

af læse/skrivevejleder Henriette Folkman Pedersen.

IKT hjælpemidler

Vi kan også hjælpe dig med at afklare, om du har brug for andre hjælpemidler end SPS.

Det kan være oplæsnings- og skriveprogrammer på din computer. Det man også kalder Informations- og Kommunikations-Teknologiske (IKT) hjælpemidler. 

Vi hjælper dig med at finde ud af, hvad du har brug for og sammen kan vi afprøve forskellige hjælpemidler på computer og smartphone. 

Når vi har valgt det udstyr, som passer til dig, kan vi også hjælpe med at købe det ind, gøre det klar og vise dig, hvordan det skal bruges.