Har dit barn problemer med vedvarende læsevanskeligheder i skolen? Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) tilbyder hjælp til skoleelever med læsevanskeligheder. 

Tilbuddet henvender sig til den enkelte elev og inddrager både lærere, PPR og andre fagprofessionelle i forløbet. Vi giver fagpersoner og forældre de bedste muligheder for at undervise og støtte eleverne.

Hvordan foregår hjælp til skolebørn med læseproblemer?

IKHs tilbud til skolebørn med læseproblemer består af observationer og undersøgelser af det enkelte barn og efterfølgende undervisning af forældre, lærere, PRR og andre fagpersoner. 

Du kommer til at møde vores dygtige specialkonsulenter indenfor læsning, IT og eventuelt psykolog, som tager afsæt i en opdateret og specialiseret viden om læsning og læsevanskeligheder. Vi har også kendskab til særlige IT-støttemuligheder, som kan støtte eleven i indlæring og undervisningen. 

Sådan får du hjælp til skolebørn med læseproblemer

Vil du gerne vide mere om vores hjælp til børn med læseproblemer? Så er du velkommen til at kontakte Anette Skovgaard på 2922 1913 eller anette.skovgaard@ps.rm.dk.

 

Allan Madsen

IKT-konsulent Allan Madsen

IKT konsulent
Tlf. 29 22 19 88

Gerd Vendelbo Gadegaard

Læsekonsulent Gerd Gadegaard
Læsekonsulent
Tlf. 29 22 19 89
 

Takster 2018

Som kommunal ansat eller sagsbehandler kan du købe ydelser hos os uanset om din kommune har abonnement. Timeprisen for 2018 er:

Timepris med abonnement: 735,00 kr.

Timepris ved tilkøb (uden abonnement): 821,00 kr.

Taksterne gælder uanset om du bestiller på børne- eller voksenområdet.