Læseområdet ved IKH undersøger, underviser, rådgiver og vejleder børn og voksne med læse, stave- og skrivevanskeligheder (ordblinde/dyslektikere). 

Vi hjælper også mennesker med udtalevanskeligheder.

Vores medarbejdere består af eksaminerede tale-læsepædagoger og IT-vejledere som alle er eksperter på læseområdet. IKHs øvrige faggrupper bliver inddraget i løsningen af opgaverne, hvis vi skønner, at det vil hjælpe den enkelte.

Lone Abild Jensen

HR-medarbejder
Sekretær for Studiestøtte (SPS)

Tlf 78 47 93 14
LOAJES@rm.dk

Bodil Søndergaard Jensen

Sekretær for Studiestøtte (SPS)

Tlf 7847 9318
BOSOJE@rm.dk

Anette Skovgaard

Afdelingsleder for 
Læse/IKT-afdelingen, Høreafdelingen,
Psykologerne/Psykologkorpset

Tlf 29 22 19 13
ANESKV@rm.dk