Læseområdet ved IKH undersøger, underviser, rådgiver og vejleder børn og voksne med læse, stave- og skrivevanskeligheder (ordblinde/dyslektikere). 

Vi hjælper også mennesker med udtalevanskeligheder.

Vores medarbejdere består af eksaminerede tale-læsepædagoger og IT-vejledere som alle er eksperter på læseområdet. IKHs øvrige faggrupper bliver inddraget i løsningen af opgaverne, hvis vi skønner, at det vil hjælpe den enkelte.

Special Pædagogisk Studiestøtte (SPS)

Udover at tilbyde generel hjælp på læseområdet tilbyder vi også studiestøtte til studerende.

Som ordblind studerende kan man få hjælp til sine studier i form af specialpædagogisk studiestøtte (SPS). Støtten bliver bevilget af Statens Styrelse for Uddannelsesstøtte.

Den specialpædagogiske støtte sikrer, at studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse - for eksempel ordblindhed - kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.

Sådan får du SPS

Du skal søge den specialpædagogiske studiestøtte gennem dit uddannelsessteds SPS-ansvarlige, som hjælper dig  kan orientere om regler og procedurer for ansøgning, hvorefter vores læsepædagoger kan tilbyde studiestøtte. 

Hjælpemiddelafprøvning og indkøb

IKH tilbyder desuden at afklare behov for Informations- og Kommunikations- Teknologiske (IKT) hjælpemidler. Det kan eksempelvis være behov for computer og oplæsnings- og skriveprogrammer samt behov for undervisning i brug af hjælpemidler og IKT generelt.

Ud fra afdækning af behov og forudsætninger afprøves individuel brug af computer, mobiltelefon, kommunikationsudstyr og anden teknologi.

På denne baggrund vælges/indkøbes/klargøres udstyr, hvorefter borger og ansvarlige fagpersoner instrueres. Supplerende undervisning kan iværksættes efter behov.

Dictus - talegenkendelse og computerstyring med stemmen

Med programmet Dictus kan man tale til sin computer, og få den til at skrive for sig. Talegenkendelsesprogrammet Dictus åbner nye perspektiver for mennesker med læse- og skrivevanskeligheder, men stiller dog krav til de sproglige forudsætninger.

Vi tilbyder instruktion og undervisning til den enkelte borger eller til lærere eller andre fagpersoner, der ønsker viden om dette program.

Vil du gerne opdateres, så tilmeld dig vores nyhedsbrev

IKH har et nyhedsbrev dedikeret til emner indenfor kommunikationsområdet. I nyhedsbrevet kan du læse om vores ydelser, kurser og holde dig opdateret på den nye viden vi producerer og indsamler.

Banner nyhedsbrev IKH

   
* Obligatoriske felter
Jeg vil gerne modtage nyheder om    
           
   

Lone Abild Jensen

HR-medarbejder
Sekretær for Studiestøtte (SPS)

Tlf 78 47 93 14
LOAJES@rm.dk

Bodil Søndergaard Jensen

Sekretær for Studiestøtte (SPS)

Tlf 7847 9318
BOSOJE@rm.dk

Anette Skovgaard

Afdelingsleder for 
Læse/IKT-afdelingen, Høreafdelingen,
Psykologerne/Psykologkorpset

Tlf 29 22 19 13
ANESKV@rm.dk