Vi tilbyder støtte til kommunikation og samspil i det tidlige forældre-barn forhold.

Psykologerne giver vejledning, udredning og behandling omkring kontakt, kommunikation og samspil mellem sårbare børn og deres forældre.

En tidlig indsats kan være af stor betydning for at styrke relationsdannelsen mellem forældre og det lille barn, i de tilfælde hvor en fastlåst eller uheldig udvikling er påbegyndt.

På Institut for Kommunikation og Handicap arbejder vi med at synliggøre og videreudvikle både barnets og forældrenes bidrag til samspil. Tilgangen er tværfaglig og der arbejdes ofte med en kombination af verbale og nonverbale teknikker. Forældre introduceres til konkrete aktiviteter og enkle lege, som kan motivere til at øge kommunikation og samspil.

Gruppeforløb

Psykoeducation er en pædagogisk undervisende interventionsform, som er rettet mod 3 mål:

  • Information
  • Færdighedstræning
  • Emotionel støtte.

Gruppeforløb vil ofte tage afsæt i denne tankegang.

Søskendegrupper

Vi etablerer løbende grupper for søskende, i den skolesøgende alder til, børn med fysisk og psykisk handicap. Formålet med grupperne er at give søskende mulighed for at dele oplevelser, udveksle erfaringer og få alderssvarende viden om handicap og vanskeligheder, dels i forhold til egen undren, dels for at kunne svare på spørgsmål fra omgivelserne.

Rådgivning og vejledning

På baggrund af faglig viden og erfaring rådgives familier, professionelle eller andre i forhold til at klarlægge problemerne og konsekvenserne af mulige tiltag.

Rådgivning er kortere forløb, hvor formålet kan være, at få præciseret en problemstilling og evt. henvise til rette behandling.

Undervisning og kurser

Vi tilbyder undervisning og kurser i kortere eller længere forløb vedrørende psykologiske eller psykiatriske emner primært indenfor børne- unge området

Vi dækker mange områder både indenfor psykologien og psykiatrien, men giver os kun i kast med det, vi har størst faglig viden om og erfaring i. Det er derfor nødvendigt for os, at tilbud om kurser og undervisning sker på baggrund af en drøftelse med henvender.

Vil du opdateres? Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi udgiver et månedligt nyhedsbrev, hvor vi fortæller om nye ydelser, kurser og inviterer til gratis arrangementer. Vi skriver også om cases, nye metoder og hvad der optager os rent fagligt.

Banner nyhedsbrev IKH

   
* Obligatoriske felter
Jeg vil gerne modtage nyheder om    
           
   

Anette Skovgaard

Afdelingsleder for 
Læse/IKT-afdelingen, Høreafdelingen,
Psykologerne/Psykologkorpset

Tlf 29 22 19 13
ANESKV@rm.dk