Psykoterapi opfattes som en fælles betegnelse for mange forskellige former for samtaleterapi, som alle har til hensigt at give indsigt i egne følelser, tanker og handlemønstre for derved at kunne forandre dem. Vi tilbyder korttids terapeutiske forløb ud fra flere forskellige retninger, men finder det vigtigst, at ethvert samtaleforløb tilpasses den enkeltes ønsker og behov. Vi tilstræber således en integrativ tilgang, hvor der hentes inspiration fra forskellige psykoterapeutiske hovedstrømninger, herunder ikke mindst teori og metode af kognitiv-, systemisk- og narrativ karakter.

Der kan tilbydes samtaleforløb af kortere eller længere varighed, alt efter behov.

Samtaler til barnet, den unge eller den voksne med funktionsnedsættelse

Formålet med samtalerne er at styrke mestring af et liv med funktionsnedsættelse, handicap erkendelse og accept samt at styrke aktiv deltagelse af i forhold til egen behandling.

Forældresamtaler

Forældre stilles ofte overfor store belastninger, når et barn er handicappet eller alvorligt sygt. Der tilbydes samtaler til forældre med omdrejningspunkt i bl.a. akutte     problemstillinger, sorgen over barnets vanskeligheder, parforholdsproblemer, søskendeforhold og påvirkning af arbejdslivet.

Formålet med samtalerne er at styrke familiens mestring af de særlige livsvilkår, som livet med et barn med særlige behov medfører. Også bedsteforældre kan tilbydes samtaler.

Vil du gerne opdateres? Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi udgiver et nyhedsbrev med casebeskrivelser, kursustilbud og invitationer til vores forskellige gratis arrangementer. Tilmeld dig ved at udfylde det nedenstående.Banner nyhedsbrev IKH

   
* Obligatoriske felter
Jeg vil gerne modtage nyheder om    
           
   

Anette Skovgaard

Afdelingsleder for 
Læse/IKT-afdelingen, Høreafdelingen,
Psykologerne/Psykologkorpset

Tlf 29 22 19 13
ANESKV@rm.dk