Har du problemer med tinnitus, lydfølsomhed eller ménière? 

  • Tinnitus er en oplevelse af lyd, som kun du selv kan høre. Lyden kan have forskellige udtryk, f.eks. en susen, en hyletone eller en ringetone. Den kan være konstant eller periodevis.
  • Lydfølsomhed er nedsat tolerance overfor almindelige dagligdagslyde, f.eks. lyden af barnestemmer, bestik på porcelæn eller bilstøj, som ikke tidligere har været generende.
  • Ménière er en sygdom med svimmelhed, tinnitus, svingende hørelse og trykfornemmelse i øret. Der er mange grader af ménière, og sygdommen ændrer sig over tid. 

Hvilke tilbud er der til voksne med tinnitus, lydfølsomhed og ménière? 

Høreafdelingen på Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) tilbyder undervisning og rådgivning til voksne med tinnitus, lydfølsomhed og ménière. 

Tilbud til voksne med tinnitus

Voksne med tinnitus kan deltage i vores undervisnings- og rådgivningsforløb. Her får du viden og redskaber til bedre at håndtere tinnitus i dagligdagen.

I undervisningen indgår viden om høresystemet og hjernens funktion, metoder til at træne nye tankemønstre og indarbejde afledningsstrategier, så tinnituslyden ikke konstant dominerer.  

Læs mere i brochuren her.

Tilbud til voksne med lydfølsomhed

Voksne med lydfølsomhed kan deltage i vores individuelle undervisnings- og rådgivningsforløb. Her får du viden og redskaber til bedre at kunne håndtere lydfølsomhed i dagligdagen. 

I undervisningen indgår viden om høresystemet og hjernens funktion, orientering om behandlingsmetoder, rådgivning og vejleding om afledningsstrategier og metoder til at bearbejde lydfølsomhed. 

Læs mere i brochuren her. 

Tilbud til voksne med ménière

Voksne med ménière kan deltage i vores individuelle undervisnings- og rådgivningsforløb. Her får du viden og redskaber til bedre at håndtere de konsekvenser, som sygdommen har for dagligdagen. 

I undervisningen indgår viden om ménière og sygdomsforløb, viden om høre- og balancesystemet og hjernens funktion, orientering om behandlingsmetoder samt metoder til at håndtere de gener, som sygdommen kan give. 

Læs mere i brochuren her. 

Sådan får du hjælp til voksne med tinnitus, lydfølsomhed eller ménière

Vi etablerer undervisnings- og rådgivningsforløb til voksne med tinnitus, lydfølsomhed eller ménière ved behov. 

Har du spørgsmål til vores tilbud og om de er relevante for dig, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7847 93 06 eller mail ikh@ps.rm.dk med dine ønsker. 

Inden vi kan begynde et forløb hos IKH, skal du have været til en undersøgelse hos din ørelæge. Borgere med diagnosticeret Morbus Ménière kan selv henvende sig med ønsket om et tilbud. Evt. kan henvisning ske via ørelæge, Audiologisk Klinik, jobcentre, sagsbehandler. Forløbet kræver bevilling af borgerens hjemkommune - vi formidler ansøgningen til kommunen.

Hvem møder du?

Bente Hansen

Hanne Rasmussen

Takster 2018

Som kommunal ansat eller sagsbehandler kan du købe ydelser hos os uanset om din kommune har abonnement. Timeprisen for 2018 er:

Timepris med abonnement: 735,00 kr.

Timepris ved tilkøb (uden abonnement): 821,00 kr.

Taksterne gælder uanset om du bestiller på børne- eller voksenområdet.