Er du døv eller svært hørehæmmet og har du brug for hjælp til at håndtere dagligdagens udfordringer? Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) tilbyder undervisning til døve og svært hørehæmmede. 

Hvilke tilbud er der til døve og svært hørehæmmede? 

Undervisningen bliver afholdt af IKHs audiologopæder med mange års erfaring. De behersker alle tegnsprog og tegnstøttet kommunikation, og undervisningssproget vil derfor blive tilpasset den enkeltes behov. 

Danskundervisning til døve 

Er du døv eller svært hørehæmmet og oplever du problemer med at læse, skrive eller udtrykke dig på skriftligt dansk? IKH tilbyder danskundervisning for døve og svært hørehæmmede. 

Undervisningen kan bl.a. have fokus på; udvidelse af ordforråd, forskellige læsestrategier, sætningsopbygning, grammatiske problemfelter, analyse af tekster og korrigering af eget skriftsprog.

Studierelateret undervisning

Er du døv eller svært hørehæmmet og oplever du problemer på studiet? På IKH har vi et studiestøttetilbud, som bliver tilrettelagt efter den enkeltes behov. 

Undervisningen kan bl.a. have fokus på; læsning og diskussion af fagstof, udbygning af fagligt ordforråd, skriftlig formulering og sparring i forbindelse med skriftlige opgaver. 

Vi anbefaler også, at medstuderende og undervisere får et begynderkursus i tegn, så det bliver lettere at kommunikere sammen.

Udtaletræning

Er du døv eller svært hørehæmmet og oplever problemer med udtalen? IKH tilbyder udtaletræning for døve og svært hørehæmmede. 

Undervisning kan bl.a. have fokus på; udtale af enkelte lyde, ord og sætningers rytme, ord og særlige vendinger, som vi bruger i dagligdagen, på arbejdspladsen eller studiet. 

Grundlæggende IT

IT kan hjælpe døve i hverdagen. IKH tilbyder undervisning i basal brug af sms, e-mail, web-kommunikation og internettet. 

Undervisningen kan bl.a. have fokus på; brug af nem-id, brug af e-boks og netbank, brug af e-mail, Skype og Facetime.

Nydanske døve og svært hørehæmmede

Er du døv eller svært hørehæmmet og leder efter kursus i dansk? IKH tilbyder danskundervisning til døve/svært hørehæmmede med anden etnisk baggrund end dansk. 

Undervisningen kan bl.a. have fokus på; dansk læsning og skrivning, dansk samfundsforståelse og kultur, orientering om døves vilkår i Danmark og undervisning i dansk tegnsprog. 

Sådan får du hjælp til døve og svært hørehæmmede

Vi etablerer undervisningsforløb til døve og svært hørehæmmede ved behov. Har du spørgsmål til vores tilbud og om de er relevante for dig, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7847 93 06 eller mail ikh@ps.rm.dk med dine ønsker. Så hjælper vi dig med at finde det relevante tilbud for dig.

Hvem møder du? 

Hanne Rasmussen

Mona Kjærskov Jensen

Takster 2018

Som kommunal ansat eller sagsbehandler kan du købe ydelser hos os uanset om din kommune har abonnement. Timeprisen for 2018 er:

Timepris med abonnement: 735,00 kr.

Timepris ved tilkøb (uden abonnement): 821,00 kr.

Taksterne gælder uanset om du bestiller på børne- eller voksenområdet.