Når hørelsen ikke fungerer optimalt, kan det få betydning for den daglige kommunikation, og personer med høretab eller andre hørerelaterede problemer oplever ofte vanskeligheder i dagligdagen.

Høreafdelingen på Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) tilbyder undervisning og rådgivning til:

  • Personer med skelneproblemer
  • Personer, som på trods af høreapparatbehandling (eller CI-operation) oplever kommunikationsvanskeligheder i dagligdagen
  • Personer, som oplever hørerelaterede problemer socialt eller arbejdsmæssigt
  • Ægtefæller eller andre nære pårørende

Vi tager udgangspunkt i de konkrete problemstillinger og kommunikationsbehov, som den enkelte oplever.

Hvilke tilbud er der til voksne med høreproblemer?

På IKH har vi en lang række tilbud henvendt til voksne med høreproblemer. Vores tilbud foregår enten som individuel undervisning og som gruppeundervisningsforløb. 

Alle kurser bliver varetaget af eksaminerede audiologopæder og specialkonsulenter. 

Kørekort til dit høretab - for hørehæmmede og pårørende

Høreapparater forbedrer hørelsen, men der kan alligevel opstå høreproblemer. I dette kursus får du viden om hørelse, høretab og  dine muligheder for brug af hjælpemidler og høreapparater. Der er også plads til erfaringsudvekling mellem deltagerne.

Læs mere i brochuren her. 

Nedsat skelneevne - undervisningsforløb for personer med skelnevanskeligheder

Har man nedsat skelneevne, kan man høre, at nogen taler, men ofte ikke forstå, hvad der bliver sagt. I dette kursus får du viden om hørelse og skelnevanskeligheder samt de kommunikationsstrategier, som du kan bruge i dagligdagen. Vi introducerer bl.a. til mundaflæsning og brug af visuel støtte. 

Læs mere i brochuren her. 

Mundaflæsning - se, hvad der bliver sagt - for hørehæmmede og pårørende

Hvis man trods brug af høreapparat stadig oplever store kommunikationsproblemer i dagligdagen, kan viden om og brug af mundaflæsning/visuel støtte være en hjælp. I dette kursus får du viden om de muligheder, der ligger i mundaflæsning - og træning i at bruge det. 

Læs mere i brochuren her. 

Tegnstøttet Kommunikation (TSK) - for hørehæmmede og pårørende/professionelle

Høreafdelingen tilbyder tegnundervisning på forskellige niveauer; fra introduktions-/begynderniveau til flydende TSK-niveau, som kan bruges som støtte til den daglige kommunikation.

Vi introducerer bl.a. til brug af grundlæggende visuelle teknikker (pegning, mimik og naturlige tegn) og gennemgår øvelser med udvalgte daglige tegn.

Sådan får du hjælp til voksne med høreproblemer

Vi etablerer undervisningsforløb til voksne med høretab ved behov. Du skal henvises af din hjemkommune eller din øre-, næse- og halslæge.

Har du spørgsmål til vores tilbud og om de er relevante for dig, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7847 93 06 eller mail ikh@ps.rm.dk med dine ønsker. Så hjælper vi dig med at finde det relevante tilbud for dig.

Tilmeld dig kurset Mundaflæsning her.

Tilmeld dig kurset Kørekort til dit høretab her.

Hvem møder du?

Bente Hansen

Hanne Rasmussen

Joan Klindt Høy

Mona Kjærskov Jensen

Takster 2018

Som kommunal ansat eller sagsbehandler kan du købe ydelser hos os uanset om din kommune har abonnement. Timeprisen for 2018 er:

Timepris med abonnement: 735,00 kr.

Timepris ved tilkøb (uden abonnement): 821,00 kr.

Taksterne gælder uanset om du bestiller på børne- eller voksenområdet.