At have et høretab kan betyde noget for din mulighed for at deltage på lige fod i og gennemføre et studie.Den gode nyhed er, at det er muligt at gøre noget ved det. Studerende med høretab har nemlig mulighed for at få hjælp af en hørekonsulent - og det har uddannelsesstedet også.

Hør Julie fortælle, hvad studiestøtte er (via YouTube).

Du kan blandt blandt andet få støtte i forhold til:

 • Udfordringer med at høre underviseren og medstuderendes stemmer, trods brug af høreapparat/Cochlear Implant (CI)
 • Udfordringer med at få skrevet noter og få alle dele af undervisningen med
 • Ekstrem træthed efter undervisningen.

Hvordan får du hjælp?

Når du er blevet optaget på et studie kan du kontakte uddannelsesstedet, der så søger om Special Pædagogisk Støtte (SPS) Det er en god idé i første omgang at søge om hørekonsulenttimer. Hørekonsulenten kan så hjælpe med at finde frem til hvilke andre former for støtte, for eksempel hjælpemidler, der er relevante.

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du søger SPS : http://www.spsu.dk.

Du kan få bevilget i alt 10 hørekonsulenttimer som du tilrettelægger indholdet af sammen med hørekonsulenten.

Hør Julie fortælle, hvor studiestøtte er en god idé.

Sådan foregår processen før, under og efter et SPS forløb

 1. Den studerende bliver optaget på en uddannelse og har behov for at få støtte
 2. Den studerende henvender sig til SPS-vejlederen på sit kommende studiested, eller hørekonsulenten
 3. Den studerende udfylder bemyndigelseserklæring (og ansøgningsskema, kun videregående) og afleverer dokumentation (audiogram – kan evt. fremskaffes af hørekonsulenten)
 4. Studiestedet søger Undervisningsministeriet om SPS
 5. Efter bevillingen er givet kontakter hørekonsulenten den studerende og der aftales et forløb
 6. Efter forløbet med hørekonsulenten er den studerende så godt kompenseret som muligt. Oftest vil et høretab fortsat give nogle udfordringer.

Hvilken hjælp er der til studiestedet?

Når der er bevilget hørekonsulenttimer kan hørekonsulenten:

 • Hjælpe med at skaffe den nødvendige dokumentation til SPS-ansøgning
 • Give rådgivning om relevante støttemuligheder for studerende med høretab
 • Information til undervisere og medstuderende om høretab og kommunikations- og undervisningsstrategier.

Kontakt specialkonsulent Joan Klindt Høy 29 22 19 06
/JOAHOE@rm.dk for at høre mere om mulighederne for vejledning og rådgivning.

 

Mere viden om høretab og unge

Vi har samlet mere viden om at være ung, studerende og have et høretab i tre pjecer læs og download dem her: 

Ung med nedsat hørelse 

18 år -nedsat hørelse 

Gode råd om kommunikation med unge med nedsat hørelse

Hvem møder du?

Joan Klindt Høy 

Specialkonsulent i høreafdelingen

Specialkonsulent Joan Klindt Høy

Tlf. 29 22 19 06

Specialer

Høretab og studiet
Høretab og unge
Høretab og job

Projekter

Behovsafdækning IKT 

Særlige kompetencer og certificeringer

Diplommodul Hørevanskeligheder
IKT uddannelse

Hvad kan hørekonsulenten hjælpe med?

 • Vejlede om dit valg af uddannelse i relation til høretabet

 • Udrede og beskrive hvilke typer støtte der er brug for (f.eks. hjælpemidler, studiestøttetimer) og hjælpe med at uddannelsesstedet ansøger om støtten

 • Vejlede om SU-handicaptillæg

 • Deltage i møder med uddannelsesstedet

 • Iværksætte afprøvning af hjælpemidler og samarbejde med leverandøren

 • Vejlede den studerende om håndtering af høretabet på studiet

 • Vejlede om støttemuligheder efter endt uddannelse.