Cochlear Implant (CI) er et avanceret høreapparat, som sender elektriske signaler til hørecentret i hjernen. Hjernen kan ved træning lære at opfatte disse signaler som sproglyde eller som andre lyde i omverdenen. 

Cochlear Implant-operation bliver tilbudt til svært hørehæmmede og døve, som ikke får tilstrækkeligt udbytte af høreapparatbehandling.

Hvilke tilbud er der til voksne med Cochlear Implant (CI)?

For at udnytte de elektriske signaler optimalt tilbyder Høreafdelingen på Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) undervisning til voksne med CI. 

Undervisningen fokuserer på den auditive og sproglige opmærksomhed, og målet er: 

  • at kunne adskille og genkende lyde i omgivelserne
  • at kunne adskille og genkende sproglyde
  • at opnå bedst mulig forståelse af tale
  • at opnå hensigtsmæssig kommunikation
  • eventuelt forbedring af egen udtale
  • at få viden om muligheder og begrænsninger ved CI

Undervisningen foregår som eneundervisning tilpasset den enkeltes behov. Pårørende og eventuelt også arbejdspladsen kan deltage i undervisningsforløbet.

Læs mere i brochuren her

Sådan får du hjælp til voksne med Cochlear Implant (CI)

Vi etablerer undervisningsforløb til voksne med Cochlear Implant (CI) ved behov. Har du spørgsmål til vores tilbud og om de er relevante for dig, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7847 93 06 eller mail ikh@ps.rm.dk med dine ønsker.

Hvorfor cochlear implant (CI) til voksne med høreproblemer?

CI kompenserer ikke fuldt for høretabet, men afhængigt af den høremæssige baggrund opnår de fleste at udnytte den nye hørelse, så det bliver nemmere at forstå tale med eller uden mundaflæsning.

Hvem møder du?

Bente Hansen

Hanne Rasmussen

Mona Kjærskov Jensen

Takster 2018

Som kommunal ansat eller sagsbehandler kan du købe ydelser hos os uanset om din kommune har abonnement. Timeprisen for 2018 er:

Timepris med abonnement: 735,00 kr.

Timepris ved tilkøb (uden abonnement): 821,00 kr.

Taksterne gælder uanset om du bestiller på børne- eller voksenområdet.