Personer med høretab eller andre hørerelaterede problemstillinger kan opleve vanskeligheder i dagligdagen.

Høreafdelingen på IKH tilbyder specialundervisning, rådgivning og vejledning til hørehæmmede og døve og deres pårørende samt rådgivning og kurser til professionelle.

Vi har følgende specifikke tilbud til dig:

Høreproblemer og voksne

Høreafdelingen på IKH har en lang række tilbud til voksne med høreproblemer. Vi har bl.a. kurser i mundaflæsning og tegnstøttet kommunikation. Læs mere om vores tilbud her.

Tilbud til døve

Høreafdelingen på IKH har en lang række tilbud til døve. Vi tilbyder bl.a. danskundervisning, studierelateret undervisning, udtaletræning og kurser i IT. Læs mere om vores tilbud her.

Høreproblemer og studiet

Specialpædagogisk studiestøtte (SPS) er et tilbud til studerende med høretab. Vores hørekonsulenter hjælper dig godt igennem studiet. Læs mere om tilbuddet her.

Tinnitus, lydfølsomhed og ménière

Høreafdelingen på IKH tilbyder undervisning og rådgivning til voksne med tinnitus, lydfølsomhed og ménière. Læs mere om tilbuddet her.

Cochlear Implant (CI)

Høreafdelingen på IKH tilbyder undervisning til voksne med CI. Læs mere om tilbuddet her.

Kurser til fagpersoner

Vi tilbyder også at tilrettelægge og levere oplæg og kurser målrettet fagpersoner i kommuner og regioner inden for de nævnte felter. Kontakt Gerd Hultberg 21179164 - annhue@rm.dk, hvis du vil vide mere.

Anette Skovgaard

Afdelingsleder for 
Læse/IKT-afdelingen, Høreafdelingen,
Psykologerne/Psykologkorpset

Tlf 29 22 19 13

Send sikker mail til IKH

Du kan skrive en sikker mail til os gennem din digitale postkasse på borger.dk: Brug dette link for at blive ført direkte til den digitale postkasse på borger.dk.

  1. Når du trykker på linket bliver du ført direkte videre til digital post til IKH på borger.dk.
  2. Mailen bliver sendt til vores hovedpostkasse, hvorefter vi sørger for, at den når den rette medarbejder
  3. Med den mail du sender til os følger dit CPR.nummer. Det vi bruger til at sende en returmail i dig. Mailen modtager du i e-boks.
  4. Hvis du gerne vil have, at vi ringer til dig, så husk at skrive dig telefonnummer i mailen.