Personer med høretab eller andre hørerelaterede problemstillinger kan opleve vanskeligheder i dagligdagen. Når hørelsen ikke fungerer optimalt, kan det få betydning for samspillet i kommunikationen, og pårørende samt øvrige personer i omgivelserne kan således også blive påvirket. Det er derfor væsentligt, at man har indsigt i egen høremæssige situation samt viden om relevante kompenserende teknikker og strategier, som på forskellig vis kan afhjælpe vanskelige kommunikationssituationer.

På IKH varetages høreområdet af hørefagligt uddannet personale: Eksaminerede audiologopæder og specialkonsulent.

Tilbud til hørehæmmede og døve 

Vi tilbyder specialundervisning, rådgivning og vejledning til hørehæmmede, døvblevne, døve og døvblindblevne – samt deres pårørende. Der ydes rådgivning til uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser vedr. problemstillinger og hjælpemidler i forbindelse med høretab.
Derudover tilbyder vi rådgivning og kurser til professionelle.

Vores tilbud gives dels som individuel undervisning og rådgivning og dels som gruppeundervisningsforløb.

Tilbud til mennesker, der arbejder med hørehæmmede

På Høreafdelingen tilbydes vejledning, rådgivning og undervisning af fagfolk, der har arbejdsmæssig kontakt med hørehæmmede og døve. Formålet er at give den professionelle øget forståelse for hørerelaterede problemstillinger samt indsigt i kompenserende strategier til håndtering af specifikke vanskeligheder, således at den kommunikative situation optimeres.

Det enkelte vejlednings- eller kursusforløb planlægges med udgangspunkt i det aktuelle behov.

Eksempler på indhold:

  • Orientering om hørelse, høretab og dets konsekvenser
  • Kompenserende høretaktiske strategier
  • Undervisning i tegnstøttet kommunikation.

Læs om forskellige diagnoser på høreområdet i det nedenstående.

Tinnitus

Lydfølsomhed

Ménière (Morbus Ménière)

Cochlear Implant

Anette Skovgaard

Afdelingsleder for 
Læse/IKT-afdelingen, Høreafdelingen,
Psykologerne/Psykologkorpset

Tlf 29 22 19 13
ANESKV@rm.dk