Kommunikation for Livet er et brobygningstilbud, som faciliterer overgangen fra den kommunikative rehabilitering til borgerens mestring af hverdagen og livet med afasi.

Idéen bag konceptet er at bruge frivillige til at drive samtalegrupper for personer med afasi. De frivillige underviser ikke, men bruger et koncept udviklet af logopæder på IKH for at sikre samtaler med relevans og mening.

De frivillige anvender bl.a. SCA-metoden og redskaber til at skabe rammer for samtaler, som giver personer med afasi mulighed for at deltage aktivt – trods afasien, og fastholde de kommunikative færdigheder, de har lært gennem deres rehabilitering.

Sådan foregår Kommunikation for Livet

I Kommunikation for Livet bliver frivillige oplært af IKHs medarbejdere til selv at kunne lede samtalegrupper for mennesker med afasi. For at komme i gang med Kommunikation for Livet skal I iværksætte et implementeringsmodul fra IKH. 

Implementeringsmodulet foregår over ca. 1/2 år, hvoraf selve samtalegruppen fylder 16 uger. Herefter vil samtalegruppen kunne fortsætte i frivilligregi med de frivillige som tovholdere.

Et typisk implementeringsmodul for Kommunikation for Livet indeholder:

  • Udvælgelse af deltagere og hvervning af frivillige. 
  • Grundkursus for frivillige i SCA-metoden og Kommunikation for Livets samtalekoncept. 
  • Opfølgningskursus for frivillige (ca. 4 uger efter opstart). 
  • Kursus for pårørende om afasi, SCA-metoden og samtalekonceptet. 
  • Samtalegrupper for personer med afasi (mødes typisk et par timer om ugen eller hver 14. dag). 
  • Opfølgning i samarbejde mellem borgere, frivilligorganisation, IKH og kommunen.

Vi anbefaler, at I tilbyder Kommunikation for Livet i forlængelse af afsluttet logopædisk undervisning (rehabiliteringsforløbet), men det er erfaringen, at selv mennesker som har levet med afasi i mange år, kan have stort udbytte af at deltage i samtalegrupperne. 

Hvad får I som kommune ud af det?

I får et meningsfuldt aktivitetstilbud målrettet borgere med afasi, som primært er drevet af frivillige. Et tilbud, som fastholder borgernes opnåede kommunikationsfærdigheder og giver dem mulighed for at samtale med ligesindede.

Det er et koncept, der modvirker kendte risikofaktorer, som social isolation og ensomhed, ligesom det sørger for, at de kommunikative kompetencer, der er opnået i rehabiliteringsforløbet, vedligeholdes og videreudvikles. Derved kan Kommunikation for Livet gøre behovet for genhenvisning til logopædisk undervisning mindre.

Det har vist sig, at frivillige med den rette oplæring og støtte både har lyst og kompetencer til at facilitere samtalegrupper for mennesker med afasi, og at samtalegrupperne kan have en positiv indflydelse på både livskvalitet og kommunikativ formåen hos mennesker med afasi.

 

Kathrine Anderskou

Koordinator

Koordinator Kathrine

Mobil 2922 1918
KATHAD@rm.dk