På IKH har vi udviklet "Kommunikation for Livet" et brobygningstilbud, som faciliterer overgangen fra den kommunikative rehabilitering til borgerens mestring af hverdagen og livet med afasi. 

Idéen bag tilbuddet er at bruge frivillige til at drive samtalegrupper for personer med afasi. De frivillige underviser ikke, men bliver undervist i at bruge et koncept udviklet af logopæder på IKH for at sikre samtaler med relevans og mening.

Målet med grupperne er, at deltagerne træner og vedligeholder det de har lært i rehabiliteringen og derved forhåbentlig undergår at blive henvist til et logopædforløb igen.

De frivillige anvender bl.a. SCA-metoden og redskaber til at skabe rammer for samtaler, som giver personer med afasi mulighed for at deltage aktivt – trods afasien, og fastholde de kommunikative færdigheder, de har lært gennem deres rehabilitering

Sådan foregår Kommunikation for Livet

I Kommunikation for Livet bliver frivillige oplært af IKHs medarbejdere til selv at kunne lede samtalegrupper for mennesker med afasi. Implementeringen foregår typisk over ca. 1/2 år i et samarbejde mellem logopæder fra IKH og kommunen. 

Et typisk implementeringsmodul for Kommunikation for Livet indeholder:

 • Udvælgelse af deltagere og hvervning af frivillige. 
 • Grundkursus for frivillige i SCA-metoden og Kommunikation for Livets samtalekoncept. 
 • Opfølgningskursus for frivillige (ca. 4 uger efter opstart). 
 • Kursus for pårørende om afasi, SCA-metoden og samtalekonceptet. 
 • Samtalegrupper for personer med afasi (mødes typisk et par timer om ugen eller hver 14. dag i 16 uger). 
 • Opfølgning i samarbejde mellem borgere, frivilligorganisation, IKH og kommunen.

Herefter vil samtalegruppen kunne fortsætte i frivilligregi med de frivillige som tovholdere. De frivillige har fået kursus i SCA-metoden og Kommunikation for Livet samtalekonceptet samt har været ledere af én gruppe, vil de efterfølgende kunne påtage sig at lede efterfølgende samtalegrupper uden hjælp fra IKHs logopæder. 

Se detaljeret gennemgang af konceptet samt de materialer, som bliver udleveret i forbindelse med det.

Hvem kan deltage?

Vi anbefaler, at kommunen tilbyder Kommunikation for Livet i forlængelse af afsluttet logopædisk undervisning (rehabiliteringsforløbet), men det er erfaringen, at også mennesker, som har levet med afasi i mange år, kan have stort udbytte af at deltage i samtalegrupperne. 

Hvad får I som kommune ud af det?

I får et meningsfuldt aktivitetstilbud målrettet borgere med afasi, som primært er drevet af frivillige. Et tilbud, som fastholder borgernes opnåede kommunikationsfærdigheder og giver dem mulighed for at samtale med ligesindede.

For borgere med afasi modvirker deltagelse i samtalegrupperne kendte risikofaktorer, som social isolation og ensomhed, ligesom de kommunikative kompetencer, der er opnået i rehabiliteringsforløbet, vedligeholdes og videreudvikles. Derved kan Kommunikation for Livet gøre behovet for genhenvisning til logopædisk undervisning mindre.

Det har vist sig, at frivillige med den rette oplæring og støtte både har lyst og kompetencer til at facilitere samtalegrupper for mennesker med afasi, og at samtalegrupperne kan have en positiv indflydelse på både livskvalitet og kommunikativ formåen hos mennesker med afasi.

Hvem møder man?

Kommunikation for Livet bliver implementeret af SCA-certificerede logopæder fra IKH, der har været med til at udvikle Kommunikation for Livet og som har mange års erfaring med undervisning af borgere, deres pårørende og de fagpersoner, der omgiver dem.

Økonomi

Når I køber Kommunkaktion for livet får I:

 • Udvælgelse af deltagere og hvervning af frivillige. 
 • Grundkursus for frivillige i SCA-metoden og Kommunikation for Livets samtalekoncept. 
 • Opfølgningskursus for frivillige (ca. 4 uger efter opstart). 
 • Kursus for pårørende om afasi, SCA-metoden og samtalekonceptet. 
 • Samtalegrupper for personer med afasi (mødes typisk et par timer om ugen eller hver 14. dag i 16 uger). 
 • Opfølgning i samarbejde mellem borgere, frivilligorganisation, IKH og kommunen.
 • Alle nødvendige materialer til implementering af Kommunikation for livet.

Pris i alt 73.890 kr. 

Kathrine Anderskou

Koordinator

Koordinator og logopæd Kathrine Anderskou

Tlf. 29 22 19 18