Voksne med sproglige, talemæssige og kommunikative vanskeligheder efter en erhvervet hjerneskade kan få hjælp hos IKH. Senhjerneskadeafdelingen tilbyder undersøgelser, vejledning og rådgivning.

Vi hjælper dig, som har Parkinsons sygdom, Sclerose, afasi og dysartri eller dig, som er ramt af demens.

Vi har følgende specifikke tilbud til dig:

Kommunikation for Livet

Kommunikation for Livet er et tilbud, som faciliterer overgangen fra den kommunikative rehabilitering til borgerenes mestring af hverdagen og livet med afasi. Læs mere om tilbuddet her.

Logopædiske forløb til voksne med erhvervet hjerneskade

IKHs logopædiske forløb hjælper voksne med erhvervet hjernskade til at kompensere for deres sproglige udfordringer. Vi bruger metoderne SCA, ILAT og LIFT. Læs mere om tilbuddet her.

Tilbud til borgere med Parkinsons sygdom

IKH tilbyder logopædiske forløb til borgere med Parkinsons sygdom, der oplever tale- og stemmevaskeligheder. Vi anvender metoderne LSVT LOUD og PLVT. Læs mere om tilbuddet her.

Tilbud til borgere med sclerose

IKH tilbyder logopædisk undervisning og træning, som kan forbedre stemmen og talen for mennesker med sclerose. Læs mere om tilbuddet her.

Tilbud til borgere med afasi

IKH tilbyder undervisning og rådgivning til borgere med afasi, som oplever kommunikationsvanskeligheder. Læs mere om tilbuddet her.

Tilbud til borgere med dysartri

IKH tilbyer undervisning og rådgivning til borgere med dysartri, der oplever problemer med talen. Læs mere om tilbuddet her.

 

 

 

Helle Mikkelsen

Sekretær i høre-,
læse/IKT- og sen-
hjerneskadeafdelingen

Tlf 7847 9306 
HELLMK@rm.dk

 

Takster 2018

Du kan købe ydelser hos os uanset om din kommune har abonnement. Timeprisen for 2018 er:

Timepris med abonnement: 735,00 kr.

Timepris ved tilkøb (uden abonnement): 821,00 kr.

Taksterne gælder uanset om du bestiller på børne- eller voksenområdet.