Neuroteamet er et tværfagligt tilbud om udredning og rehabilitering af børn og unge, som har fået en moderat til svær hjerneskade. Neuroteamet består af højtspecialiserede fagfolk med kendskab til og indsigt i følgerne efter en erhvervet hjerneskade. 

Vi tilbyder en samlet intensiv udredning og rehabiliteringsindsats, hvor følgende fagpersoner kan deltage:

 • Neuropsykolog
 • Logopæd (talepædagog/neurolærer)
 • Ergoterapeut
 • Fysioterapeut
 • Specialkonsulent
 • Musikterapeut

Teamet sammensættes efter behov. Der er således tale om et tværfagligt tilbud om udredning og rehabilitering af børn og unge, som har pådraget sig en hjerneskade. Indsatsen kan ligge i forlængelse af sygehusbehandlingen. Forløbet er modulopbygget og sammensætningen af det enkelte tilbud skal ses i samspil med eventuelle eksisterende kommunale tilbud på området.

Sådan kan du får et forløb hos IKHs Neuroteam

Vi samarbejder med barnets kommune som også bevilger forløbet i overensstemmelse med genoptræningsplanen fra hospitalet og gældende lovgivning.

Kommunen kan bevilge undervisning/rehabilitering efter Folkeskoleloven om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand eller efter Serviceloven.

Er du i tvivl om Neuroteamet kan hjælpe dig, så er du velkommen til at kontakte Gitte Rousing på telefon 7847 9405 på hverdage mellem 8.30-12.30.

Rehabilitering på barnets præmisser

De fleste børn, som får en erhvervet hjerneskade kommer temmelig hurtigt hjem fra hospitalet til en hverdag som ikke har foranderet sig selvom de har.

Barnet/den unge er ikke den samme person som før og der er stort behov for informationer, vejledning og genoptræning på baggrund af en neuropsykologisk og neuropædagogisk udredning. IKHs Neuroteam har den faglige ekspertise og den praktiske erfaring til hjælpe barnet og familien videre på både kort og langt sigt.

Vi tilbyder et dagtilbud med genoptræning og undervisning sammen med en lokalbaseret og familierelateret rehabiliteringsindsats med fokus på afklaring af skolegang, genoptræning, netværksmøder, rådgivning og samtaler. . De enkelte tilbud skræddersyr vi i samarbejde med kommunerne, og de kan foregå lokalt efter aftale i barnets nærmiljø.

Hvem er målgruppen børn med erhvervet hjerneskade?

Tidligere normalt fungerende børn og unge op til 18 år, som har pådraget sig en hjerneskade som følge af f.eks. 

Kranietraume 

 • trafik-, sports- eller faldulykker
 • kvæstelser efter fysisk vold
 • alvorlig hjernerystelse

Sygdom 

 • meningitis/hjernebetændelse
 • tumorer/cancer
 • blødninger eller blodpropper

Iltmangel 

 • drukneulykker
 • hjertestop

Forgiftning 

 • medicin
 • kemikalier

Eller ikke diagnosticerede børn og unge med mistanke om kognitiv dysfunktion. 

Vil du gerne opdateres så tilmeld dig vores nyhedsbrev

Specialrådgivningen på IKH har et nyhedsbrev dedikeret til vores særlige område. I nyhedsbrevet kan du læse om vores ydelser, kurser og holde dig opdateret på den nye viden, vi producerer og indsamler på området.

banner børn

   
* Obligatoriske felter
Jeg vil gerne modtage nyheder om    
           
   

Gitte Rousing

Sekretær for
Koordinering af Specialrådgivning (KaS)

Tlf 78 47 94 05
GITROU@rm.dk

Kirsten Schou Andersen

Sekretær for
Børn med funktionsnedsættelser

Tlf 78 47 94 23
KISCAN@rm.dk

Hanne Borlund Elgaard

Sekretær for Børn med funktionsnedsættelser

Tlf 78 47 94 04
HANELG@rm.dk

Bodil Kloborg

Afdelingsleder for Specialrådgivningen for VISO

Tlf 2281 0443
BODKLO@rm.dk