Specialrådgivningen på IKH er sammensat af en lang række af fagspecialister. Vi er kendetegnet ved en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang i arbejde med børn og unge med fysiske og psykiske handicaps.

Sådan kommer man i gang med et forløb på IKHs Specialrådgivning

Vi går typisk i gang med et behandlingsforløb, når barnet bliver udskrevet fra hospitalet.  Forløbene hos os forgår altid i samarbejde med den kommune hvor barnet bor. Det er kommunen som betaler forløbet. Hvis du har behov for hjælp til at få afklaret om vi kan hjælpe dig. Er du altid velkommen til at kontakte Gitte Rousing på telefon 7847 9405  alle hverdage mellem 8.30 og 12.30.

Diagnoser og syndromer vi arbejder med 

På IKH arbejder vi med en lang række af diagnoser, syndromer og problemstillinger indenfor området fysiske og psykiske handicaps, børn og unge. I den nedenstående liste kan du læse om vores tilgang til de forskellige problemstillinger.

Læs også nedenstående (iPaper) om, hvordan vi arbejder med genoptræning på IKH 


Arthrogryposis Multiplex Congenita

Cerebral parese

Downs og andre syndromer

Duchenne Erbs Parese

Motorisk usikre børne

Rygmarvsbrok

Generel udviklingsforsinkelser

Gitte Rousing

Sekretær for
Koordinering af Specialrådgivning (KaS)

Tlf 78 47 94 05
GITROU@rm.dk

Kirsten Schou Andersen

Sekretær for
Børn med funktionsnedsættelser

Tlf 78 47 94 23
KISCAN@rm.dk

Hanne Borlund Elgaard

Sekretær for Børn med funktionsnedsættelser

Tlf 78 47 94 04
HANELG@rm.dk

Bodil Kloborg

Afdelingsleder for Specialrådgivningen for VISO

Tlf 2281 0443
BODKLO@rm.dk