IKH tilbyder ambulant tværfaglig udredning, behandling, rådgivning og vejledning til børn og unge med kommunikationsvanskeligheder og  funktionsnedsættelser i form af  fysisk eller psykisk handicap - eller mistanke herom.

Sådan kommer man i gang med et forløb på IKHs specialrådgivning

Vi går typisk i gang med et behandlingsforløb, når barnet bliver udskrevet fra hospitalet. Forløbene hos os forgår altid i samarbejde med den kommune hvor barnet bor, da det er kommunen som betaler forløbet.

Hvis du har behov for hjælp til at få afklaret om vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte sekretær Gitte Rousing på telefon 7847 9405 alle hverdage mellem 8.30 og 12.30.

Hjælp til træning og rehabilitering af færdigheder

Vores Specialrådgivning dækker over en lang række af faglige tilgange og derfor kan vi hjælpe børn og familier, som kæmper med komplekse og ofte sjældne diagnoser i form af hjerneskade og fysiske handicaps. Vi tilbyder blandet andet: 

  • Undersøgelse og udredning
  • Gangtræning, svømning, eller gruppeterapi
  • Musikterapi
  • Psykologforløb
  • Vejledning og rådgivning af forældre og fagfolk
  • Oralmotorisk specialrådgivning
  • Genoptræning af børn og unge med hjerneskade
  • Organisering af hjemmetræning.

Specialrådgivningen ved IKH er VISO leverandør af koordinering af specialrådgivning. Det kan du læse mere om på vores beskrivelse af VISO specialrådgivning på IKH.

IKH har også et landsdækkende palliativt tilbud for familier med børn, der har sjældne diagnoser og alvorlige sygdomme. Du kan læse om dette tilbud på hjemmesiden www.familie-fokus.dk

Faglige tilgange på Specialrådgivningen

IKH har mange faglige tilgange til børn med kommunikationsvanskeligheder og funktionsnedsættelser, og her på siden kan du danne dig et overordnet indblik.

Ergoterapeutisk indsats

Fysioterapeutisk indsats

Halliwick svømning

Musikterapi

Special pædagogisk tilgang

Gitte Rousing

Sekretær for
Koordinering af Specialrådgivning (KaS)

Tlf 78 47 94 05
GITROU@rm.dk

Bodil Kloborg

Afdelingsleder for Specialrådgivningen for VISO

Tlf 2281 0443
BODKLO@rm.dk