Børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser er ofte bagud med de sociale og kommunikative færdigheder. Det kræver særligt tilrettelagte behandlingsforløb med fokus på det enkelte barn. Center for Anvendt Adfærdsanalyse (CAA) har specialiseret sig i specialpædagogiske behandlingsforløb for børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser eller andre særlige vanskeligheder.

Hvordan behandles autisme spektrum hos børn og unge?

På IKH arbejder vi bl.a. med udgangspunkt i ABA metoden, der er den metode, som har vist de stærkeste forskningsmæssige resultater på verdensplan. ABA er en forkortelse for det engelske Applied Behaviour Analysis – på dansk Anvendt Adfærdsanalyse.

Sådan arbejder vi med ABA

ABA er en pædagogisk metode til børn og unge med autisme, der gennem en intensiv og helheldsorienteret indsats styrker alle aspekter af barnets udvikling - både kommunikativt og socialt.

Vores ABA-specialister tilbyder træning, undervisning og supervision til børnehaver, skoler, familier, børn og unge. Et behandlingsforløb kan blandt andet bestå af:

  • Undervisning af forældre og fagpersoner omkring barnet.
  • Individuelle udviklingsplaner og vurderinger af barnets adfærd.
  • Hjemme- og skoleforløb med med fokus på barnets generelle færdigheder.

Alle ABA behandlingsforløb bliver tilrettelagt specielt til det enkelte barn for at tilgodese unikke behov. Behandlingen foregår både i barnets daginstitution og skole samt i hjemmet. Det er nemlig sammenhængen mellem barnet og omgivelserne, der er helt central for udviklingen.

Sådan får du hjælp til børn og unge med autisme spektrum

Center for Anvendt Adfærdsanalyse er et landsdækkende tilbud til børn og unge med autisme spektrum. Indsatsen varetages af vores ABA-specialister i enten Aarhus eller København.

I kan få tildelt et behandlingsforløb gennem loven om hjemmetræning. Læs mere om loven om hjemmetræning §32 i Lov om social service.

Har du spørgsmål om tilbuddet, så kontakt Bente Anker Zingenberg på telefon 29 26 14 98.

Vi har også mulighed for at inddrage et tværfagligt team i hjemmetræningen. Det kan du læse mere om under på vores side om hjemmetræning.

Forstå barnets adfærd og udviklingsmuligheder

Et ABA-forløb er med til at styrke hele netværket omkring børn med autisme spektrum forstyrrelser. Barnet får hjælp til at udnytte sit eget potentiale fuldt ud og lærer at indgå i et naturligt pædagogisk miljø sammen med andre børn. Men et ABA-forløb kan også hjælpe forældre og fagpersoner med at forstå barnets adfærd og udviklingsmuligheder.

Sådan beskriver forældrene vores ABA-forløb:

"ABA giver os redskaber til at forstå og hjælpe Leah. En vigtig del af supervisionen er analysen og forståelsen af HVORFOR Leah gør som hun gør. Vi er nødt til at have stor forståelse for hvordan Leah oplever verden, for at lære hende hvordan hun kan indgå i den. Vi har altid fokus på Leahs trivsel for den er fuldstændig afgørende for om hun lærer"

Læs historien om 11-årige Leah og hendes familie, der fik hjælp af supervisoren Nanna Agerbak Halvorsen fra CAA i ipaper.

Hvem møder du?

Arely Patricia Alvarado Zuniga

Bente Zingenberg

Ditte Fensmark Svenningsen

Kristrún Sigridur Hjartardòttir

Lene Atkins

Nanna Agerbæk Halvorsen

Trine Hanquist

Bente Zingenberg

Koordinator Center for Anvendt Adfærdsanalyse

Koordinator Bente Zingenberg
Tlf. 29 26 14 98

Takster 2018

Som kommunal ansat eller sagsbehandler kan du købe ydelser hos os uanset om din kommune har abonnement. Timeprisen for 2018 er:

Timepris med abonnement: 735,00 kr.

Timepris ved tilkøb (uden abonnement): 821,00 kr.

Taksterne gælder uanset om du bestiller på børne- eller voksenområdet.