På IKH tilbyder vi specialpædagogiske udviklingsforløb for børn og unge med autismespektrum forstyrrelser i form af hjemmetræningsforløb, individuelle specialpædagogiske forløb.

Vi har specialiseret os i at tilrettelægge intensive specialpædagogiske udviklingsforløb for børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser eller andre særlige vanskeligheder.

Individuelle tilbud til særlige børn

Specialrådgivningen på IKH har specialiseret sig i at udvikle individuelle tilbud til børn med Autisme Spektrum Forstyrrelse. Vi tager altid udgangspunkt i velafprøvet metoder og praksis, når vi planlægger et forløb.

Hvis det giver mening inddrager vi flere fagligheder i løsningen af en opgave og vi tager udgangspunkt i familien som helhed og inddrager barnets øvrige kontekst i vurderingen af, hvad der vil skabe udvikling i barnet. 

Sådan kommer du i gang med et forløb på IKHs specialrådgivning

Hvis du har behov for hjælp til at få afklaret om, vi kan hjælpe dig er du altid velkommen til at kontakte sekretær Gitte Rousing på telefon 7847 9405 alle hverdage mellem 8.30 og 12.30.

Gitte Rousing

Sekretær for
Koordinering af Specialrådgivning (KaS)

Tlf 78 47 94 05
GITROU@rm.dk

Bodil Kloborg

Afdelingsleder for Specialrådgivningen for VISO

Tlf 2281 0443
BODKLO@rm.dk