I Specialrådgivningens vidensteam arbejder vi med at dokumentere, systematisere og kvalificere viden, som bliver anvendt i KaS-specialrådgivningen. Vi arbejder også med  at udpege og indhente ny relevant viden om metoder, tests og tilgange, som retter sig mod det specialiserede område for førskolebørn.

Vores arbejde tager afsæt i de behov vi identificerer i det daglige arbejde, dialogen med kommunerne, gennem deltagelse i faglige netværk i ind- og udland samt gennem en systematisk afsøgning af forskning på området. På baggrund af de identifcerede behov udpeger vi hvert år en eller flere vidensstrategier, som vi vil arbejde med.

Vi arbejder i teamet helt overordnet med:

  • Vidensbasering af egen praksis i KaS via en systematisk tilgang til viden og anvendte metoder, herunder at styrke fokus på evidensbaserede metoder
  • Konkrete udviklingsprojekter med afsæt i konkrete vidensbehov i målgruppen for KaS
  • Afdækning af nye relevante metoder, tests og tilgange, og udpege ideer til relevante vidensstrategier  

Derudover medvirker vi til, at vidensarbejdet bliver forankret i praksis.

Vidensarbejdet i 2017

I foråret 2017 har vi arbejdet med at afdække, hvilke behov kommunerne har for ny viden dels gennem en interviewrække foretaget af forsknings- og konsulenthuset Defactum og dels i forbindelse med den række af informationsmøder som vi har afholdt i foråret 2017. Derudover har vi afdækket behovene internt i organisationen.  

Behovsafdækningerne har blandt andet resulteret i: 

Hvem består teamet af?

I vores vidensteam består af en række fagspecialister, der alle arbejder i KaS:

  • Fysioterapeut
  • Specialpædagog
  • Audiologopæd
  • Ergoterapeut
  • Musikterapeut
  • Psykolog.

Derudover er der tilknyttet akademiske og administrative medarbejdere. 

 

Vil du gerne vide mere?

Hvis du har spørgsmål til vores vidensarbejde eller vil du gerne indgå i er samarbejde med os? Så er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Tina Frederiksen: 23 84 52 55  tina.frederiksen2@ps.rm.dk.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du gerne høre fra os, når vi afholder netværksmøder, kurser og når vi er klar til at formidle ny viden og dokumentere lovende praksis? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev. Det udkommer ca. 1 gang om måneden.

   
* Obligatoriske felter
Jeg vil gerne modtage nyheder om    
           
   


Tina Frederiksen

Afdelingsleder, Udviklingsafdelingen

Foto Tina Frederiksen

 Tlf 2384 5255

E-mail Tina.Frederiksen2@ps.rm.dk