Udover, at tilbyde udredning og rådgivning i forhold til målgruppen, førskolebørn med svære fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, samt specifikke sproglige vanskeligheder, udvikler vi også ny viden og tilbyder kompetenceudvikling.

Specialrådgivningen arbejder gennem sit vidensteam med at skabe ny viden og gøre eksisterende viden indenfor området tilgængelig for fagfolk og andre med interesse i målgruppen. Derudover arbejder vi gennem vores netværks- og kursusvirksomhed med at udvikle kompetencerne på området.

Du kan også være med

  • Har du ideer til udvikling af ny viden eller kendskab til lovende praksis på området? Og kunne du tænke dig at indgå et samarbejde med os? Så kontakt Tina Frederiksen, tinafe@rm.dk/2384 5255.
  • Har du ideer til kurser eller andre kompetenceudviklingstiltag som du gerne vil have vi undersøger muligheden for at gennemføre eller vil du gerne have en invitation til vores netværksmøder? Så kontakt Gerd Hultberg, gerd.hultberg@rm.dk/
    2117 6491.
  • Vil du gerne have rådgivning om faglige metoder, har du brug for et kompetenceløft i form af et kursus eller ny viden? Så kan du også udfylde vores skema til faglige henvendelser. Skemaet bruger du altså, hvis du ikke har en specifik sag (cpr-relateret), men har behov for sparring og fra vores fagspecialister.

Vi skriver løbende i vores nyhedsbrev om udvikling af viden, netværk og kurser. 

Formidling af viden og kursustiltag

Den viden, som bliver produceret i vidensteamet skal være tilgængelig for alle med interesse for området. Derfor opbygger vi en række af kanaler til formidling, kommunikation og undervisning:

  • Nyhedsbrev med tilbud om deltagelse i kurser, webinarer, links til relevant viden og beskrivelse af cases.
  • Webinarer, hvor deltagerne har mulighed for at gå i dialog med oplægsholderene.
  • Webinarer, der er optaget og kan ses, når det passer modtageren og deles videre til kolleger eller andre interesserede.
  • Temadage og kurser af en eller flere dages varighed udviklet til både fagpersoner og andre med interesse for målgruppen for eksempel pårørende og brugerorganisationer.
  • Kompetenceudviklingsforløb udviklet helt eller delvist i samarbejde med kommuner, institutioner og brugerorganisationer.

Læs om vores faglige netværk.

 

Marie Luise Nørrelykke

AC fuldmægtig
Specialrådgivningen for VISO

Billede af kontakt Marie Luise Nørrelykke

Tlf 23 69 52 74 

Tilmeld dig nyhedsbrev


IKH har nyhedsbreve til børne- og voksenområdet. I nyhedsbrevet kan du læse om ydelser, kurser, temadage - og holde dig opdateret på den nye viden vi producerer og indsamler.

 Tilmeld dig nyhedsbrevet her.