Specialrådgivningen for VISO, IKH arbejder gennem sit vidensteam med at gøre eksisterende viden indenfor området tilgængelig for fagfolk og andre, som arbejder med førskolebørn med komplekse vanskeligheder. Derudover tilbyder vi informationsmøder om vores tilbud rundt i hele landet for PPR, forvaltninger og andre fagfolk, som arbejder med målgruppen.

Vores mål er blandt andet at sikre deling af relevant viden fagfolk i mellem og for at skabe kompetenceudvikling på området.

Kurser i 2019 og 2020

Målet med vores netværks- og kursusaktiviteter er at gøre relevant viden fra mest specialiserede område tilgængelig, og være med til at løfte kompetencerne i praksis. 

Se tid, sted og beskrivelser ved at klikke på kursernes titler nedenfor. Linkene fører til vores kursusportal plan2learn. 

Førskolebørn med erhvervet hjerneskade 
(nye hold er oprettet)

Kursus for forældre til børn med særlige behov 
(nyt kursus - hold er oprettet)

Oralmotorik og Spisning

Oralmotorik og Tale 

Tidlige tegn på autisme hos børn under 3 år 

Vi arbejder på højtryk med at oprette nye kurser og møder og vil løbende fortælle dig om dem i vores nyhedsbrev.

Du kan også være med

Har du ideer til kurser eller andre kompetenceudviklingstiltag som du gerne vil have, at vi undersøger muligheden for at gennemføre? Eller vil du gerne have en invitation til vores netværksmøder? Så kontakt Gerd Hultberg, gerd.hultberg@rm.dk/
2117 9164.

  • Har du ideer til udvikling af ny viden eller kendskab til lovende praksis på området? Og kunne du tænke dig at indgå et samarbejde med os? Så kontakt Tina Frederiksen, tinafe@rm.dk/2384 5255.

Vi skriver løbende i vores nyhedsbrev om udvikling af viden, netværk og kurser.

Faglige netværk 

For at skabe mulighed for videndeling og spredning af erfaringer fra praksis tilbyder vi at danne regionale netværk. De faglige netværk vil blive udviklet og faciliteret af Specialrådgivningen for VISO, IKH. 

Hvert netværk vil have en fagligkoordinator som tovholder og facilitator, der har til opgave at sikre kontinuerlig fremdrift og fagligudvikling. 

Netværket vil være rettet mod medarbejdere som arbejder i det specialiserede område primært i kommunerne. Formålet, med at danne de faglige netværk, er at skabe et forum for videndeling, formidling af ny viden og nye metoder. Vi ønsker at give mulighed for sparring og dannelse af relationer fagpersonerne i mellem fordi vi tror på, at det vil skabe værdi for den enkelte i den daglige opgaveløsning.

Værdien ved at deltage i netværket for medlemmerne er:

  • Adgang til ny viden og metoder som kan bruges i
  • Mulighed for at dele viden og sparre
  • Mulighed for at reflektere over egen praksis
  • Mulighed for at lære nyt og udvikle nye kompetencer.

Marie Luise Nørrelykke

AC fuldmægtig
Specialrådgivningen for VISO

Billede af kontakt Marie Luise Nørrelykke

Tlf 23 69 52 74 

Tina Sørensen

Kommunikation og Kurser,
Psykologkorpset 

Tlf 29 22 19 16

Tilmeld dig nyhedsbrev


IKH har nyhedsbreve til børne- og voksenområdet. I nyhedsbrevet kan du læse om ydelser, kurser, temadage - og holde dig opdateret på den nye viden vi producerer og indsamler.

 Tilmeld dig nyhedsbrevet her.