Spcialrådgivningen for VISO, IKH, tilbyder udredning og rådgivning vedr. førskolebørn med komplekse vanskeligheder. Vores medarbejdere er specialiserede på børneområdet, og har lang erfaring i at løse opgaver med høj kompleksitet.  Vi arbejder tværfagligt og familieorienteret i udrednings- og rådgivningsforløb. Vi er VISO-leverandør, dvs. at vores tilbud er landsdækkende og finansieret af VISO.

Vores målgruppe er førskolebørn med svære kommunikative, udviklingsmæssige, motoriske og sociale vanskeligheder samt sjældne diagnoser.

Vil du henvise et barn til os skal du udfylde  Vil du gerne henvise et barn til os, udfylder du blot henvendelseskema til Specialrådgivningen for VISO, IKH. Vi kontakter dig i løbet af 7 hverdage.

Forældre og ansatte i barnets dagtilbud kan også benytte vores henvendelsesskema. Vi kan dog kun igangsætte udredning og specialrådgivning på baggrund af en henvendelse fra enten PPR eller sagsbehandler fra barnets hjemkommune. Forældre og ansatte i barnets dagtilbud kan med fordel kontakte enten PPR eller sagsbehandler i barnets hjemkommune med henblik på et samarbejde om henvendelsen til os.

Det indledende henvendelsesskema anvender vi til at vurdere om det barn, som du gerne vil henvise, tilhører vores målgruppe, eller vi på anden vis kan hjælpe dig videre med sagen.   

Er barnet i vores målgruppe kontakter vi dig for at få en mere udtømmende beskrivelse af barnets problematikker. På baggrund af indstillingsskema og de fremsendte sagsakter tager vores visitationsudvalg stilling til, hvilke af vores fagpersoner, som mest kvalificeret kan gennemføre forløbet. Der tilknyttes altid to faggrupper til en sag, og ofte flere, fx som sparringspartnere på filmede observationer af barnet.

Koordinering og vidensdeling i forløbet foregår i tæt samarbejde med PPR eller barnets myndighedssagsbehandler, som har henvist barnet. Vi arbejder tæt sammen med forældre og de fagpersoner, som er tilknyttet barnet i barnets miljø.

Læs mere om vores tilbud nedenfor.

Førskolebørn med komplekse vanskeligheder

De førskolebørn, som er i vores målgruppe, har vanskeligheder af en sådan sværhedsgrad og kompleksiset, at der er behov for specialviden.

Det kan handle om problemstillinger og diagnoser, som er så komplekse eller sjældne, at man ikke kan forudsætte, at tilstrækkelig erfaring og faglig ekspertise findes i alle kommuner.

Vi møder op efter aftale i barnets miljø, og arbejder tæt sammen med barnets forældre, henvender og de fagpersoner, som er tilknyttet barnet. 

Vi visiterer sager til udredning og rådgivning hos os, når barnet har en eller flere af følgende problematikker:

 • Svære sproglige og kommunikative vanskeligheder
  Fx børn med tale-, sprog- eller, hørevanskeligheder kombineret med andre funktionsnedsættelser samt børn med neurologisk betingende vanskeligheder, for eksempel børn med erhvervet hjerneskade
 • Svære kognitive, sociale og motoriske vanskeligheder
  Fx børn med betydelig og nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller mistanke herom. Børn med cerebral parese, muskelsvind, rygmarvsbrok, autisme, sjældne syndromer, kontaktvanskeligheder, følger efter præmaturitet eller forsinket udvikling uden diagnose
 • Sjældne funktionsnedsættelser og diagnoser
  Læs mere om sjældne handicap på Socialstyrelsen.dk: https://socialstyrelsen.dk/handicap/sjaeldne-handicap/om-sjaeldne-handicap  
 • Meget komplekse behov
  Fx børn med multiple funktionsnedsættelser, børn uden talesprog, børn med epilepsi, børn med mental retardering, børn med ADD/ADHD, angstproblematikker, særligt skadede spæd- og småbørn samt børn med enten svære kommunikative, sociale, udviklingsmæssige eller motoriske vanskeligheder sammenholdt med særlige sociale problemstillinger i familien

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på tlf.: 3070 3233. Telefontid alle hverdage mellem kl. 8.30 og 12.30.

Du er også velkommen til at ringe til vores faglige telefonrådgivning og tale med en fagspecialist. Fx hvis du savner sparring til at løse en sag på børneområdet, eller søger en sparringspartner på hvilke metoder, test og tilgange, der bedst belyser et barns vanskeligheder.

Du er også velkommen til at ringe og få afklaret om en barn er i målgruppen for udredning og rådgivning hos os. Se telefonnumre og åbningstider her på siden.  

Her ligger vores kontorer

Aktiviteter i forbindelse med udredning og rådgivning gennemføres i barnets hjemkommune, hjem og dagtilbud.

Enkelte tests kan dog kun gennemføres på vores kontorer (Transportgodtgørelse).  Vi arbejder landsdækkende med udgangspunkt i Høje Taastrup og Aarhus.

Specialrådgivningen for VISO, IKH, Høje Taastrup

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Specialrådgivningen For VISO, IKH, Aarhus

Marselisborgcentret
P.P. Ørumsgade 9-11, Bygning 20A
8000 Aarhus C

Du kan ringe til os på tlf.: 3070 3233 alle hverdage mellem kl. 8.30-12.30.

Søger du viden om faglige tilgange eller har du brug for et kompetenceløft i form af et kursus eller ny viden? Udfyld vores skema til faglige henvendelser. Du vil hurtigst muligt blive kontaktet af en af vores fagspecialister. Eller du kan tilmelde dig et af vores kurser og informationsmøder.

Telefonrådgivning

Tirsdage 12.30 – 15.00, Høje Taastrup på tlf. 21 48 48 28

Torsdage 12.30 – 15.00, Aarhus på tlf. 21 47 16 14

Gitte Rousing

Sekretær for
Koordinering af Specialrådgivning (KaS)

Tlf 78 47 94 05

Tilmeld dig nyhedsbrev


IKH har nyhedsbreve til børne- og voksenområdet. I nyhedsbrevet kan du læse om ydelser, kurser, temadage - og holde dig opdateret på den nye viden vi producerer og indsamler.

 Tilmeld dig nyhedsbrevet her.