Specialrådgivningen for VISO, IKH har opgaven med koordinering af specialrådgivning (KaS) for VISO. KaS er et landsdækkende og gratis tilbud til kommunerne. Vi tilbyder udredning og rådgivning i forbindelse med opgaver, der kræver faglig specialviden. Vi har lang erfaring med at løse opgaver med en høj grad af kompleksitet.

Vores målgruppe er førskolebørn med svære kommunikative, udviklingsmæssige, motoriske og sociale vanskeligheder.

Jeg vil gerne henvise et barn 

Vil du gerne henvise et barn til os, udfylder du blot det indledende henvendelseskema til Specialrådgivningen. Når vi modtager skemaet kontakter vi dig, i løbet af 7 hverdage, for at aftale det videre forløb i sagen.

Det indledende henvendelsesskema består af ganske få spørgsmål. Vi bruger oplysningerne til at vurdere om det barn, som du gerne vil henvise, hører indenfor målgruppen.

Det er svært at udarbejde en udtømmende beskrivelse af målgruppen for Specialrådgivningen. Derfor vil vi altid ringe til dig, når vi har vurderet den beskrivelse, du har givet. 

Udredning og rådgivning i KaS regi foregår i samarbejde med PPR. Vi vil derfor altid henvise til, at du som forældre eller ansat i et dagtilbud i første omgang tager kontakt til PPR i barnets hjemkommune inden du kontakter os.

Se animation af en typisk KaS sagsgang.

Læs nedenstående, inden du udfylder skemaet, hvis du selv er i tvivl om barnet er en del af målgruppen.

Hvilke typer af opgaver løser vi?

Vi bliver typisk inddraget i opgaver, hvor barnets vanskeligheder er af en sådan sværhedsgrad og kompleksitet, at der er behov for specialiseret udredning og rådgivning. Typisk er der tale om opgaver, hvor problemstillingen er så sjælden, at kommunen ikke har erfaring, og faglig ekspertise til selv at løse den. 

Vi løser opgaver, hvor barnet har:

  • Svære sproglige- og kommunikative vanskeligheder 
    Det kan for eksempel være børn med tale-/sprog, hørevanskeligheder kombineret med andre funktionsnedsættelser, og børn med neurologisk betingende vanskeligheder for eksempel børn med erhvervet hjerneskade.
  • Svære kognitive sociale og motoriske vanskeligheder
    Børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller mistanke herom. Det kan være børn med cerebral parese, muskelsvind, rygmarvsbrok autisme, sjældne syndromer, kontaktvanskeligheder, følger efter præmaturitet, samt forsinket udvikling uden diagnose.
  • Meget komplekse behov
    Kræver særlig faglig specialviden samt tværfaglig viden fordi kompleksiteten af deres vanskeligheder har flere dimensioner. Det kan for eksempel være børn, der har multiple funktionsnedsættelser uden talesprog, børn med epilepsi og mental retardering, børn med ADD/ADHD og angstproblematikker, særligt skadede spæd- og småbørn samt børn med enten svære kommunikative, sociale, udviklingsmæssige eller motoriske vanskeligheder sammenholdt med særlige sociale problemstillinger i familien.

Opgaver vi typisk ikke tager os af 

Vi tager os overordnet set ikke af opgaver hvor:

Trykker du på et af de ovenstående link lander du på den VISO leverandørs hjemmeside, som tager sig af opgaven for den nævnte målgruppe.

Der vil altid være grænsetilfælde, så er du i tvivl om din opgave hører til os, så ring til os på 3070 3233. Vi tager telefonen på alle hverdage mellem 8.30 og 12.30. Du kan også udfylde henvisningsskemaet, så kontakter vi dig. Du er også velkommen til at ringe til vores telefonrådgivning, hvis du har behov for at tale med en specialist inden du udfylder skemaet.

Sådan finder du os

Vi arbejder landsdækkende med udgangspunkt i Høje Taastrup og Aarhus. Udredningen og rådgivningen finder sted enten i barnets hjem, dagtilbud eller hos os. Vi vurderer fra opgave til opgave, hvad der giver bedst mening for barnet og løsningen af opgaven.

Specialrådgivningen, Høje Taastrup

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Blvd. 2
2630 Taastrup

Specialrådgivningen, Aarhus

MarselisborgCentret
P.P. Ørumsgade 9-11, bygning 20A
8000 Aarhus C

Du kan altid ringe til os på 3070 3233 alle hverdage mellem 8.30-12.30. Eller skrive til os på kas@rm.dk.

Telefonrådgivning

Tirsdage 12.30 – 15.00, Høje Taastrup på tlf. 21 48 48 28

Torsdage 12.30 – 15.00, Aarhus på tlf. 21 47 16 14

Gitte Rousing

Sekretær for
Koordinering af Specialrådgivning (KaS)

Tlf 78 47 94 05

Tilmeld dig nyhedsbrev


IKH har nyhedsbreve til børne- og voksenområdet. I nyhedsbrevet kan du læse om ydelser, kurser, temadage - og holde dig opdateret på den nye viden vi producerer og indsamler.

 Tilmeld dig nyhedsbrevet her.