Musikterapeuterne ved Specialrådgivningen for VISO er specialister i musikterapi for førskolebørn med svære kommunikative og sociale vanskeligheder.

Hvad er musikterapi?

Musikterapi er en behandlingsform, der tager afsæt i musikkens evne til at skabe kontakt, vække opmærksomhed og motivere barnet til at indgå i samspil. I musikterapien opstår et nonverbalt samspil mellem barnet og musikterapeuten, som har mange ligheder med den tidlige kommunikation mellem forældre og barn. Det giver mulighed for at arbejde med barnets arousal, følelser, basale kommunikationsfærdigheder og opmærksomhed.

Hvorfor musikterapi?

Musikterapeuterne i Specialrådgivningen for VISO kan især bidrage til udredning og rådgivning i forhold til førskolebørn med vanskeligheder indenfor kommunikation, samspil, opmærksomhed, regulering og sansebearbejdning. Musikterapi er med til at afdække barnets særlige ressourcer og vanskeligheder, også hos meget små børn.

Hvordan foregår musikterapeutisk udredning og rådgivning?

I en musikterapeutisk udredning deltager barnet i 1-3 musikterapisessioner. Musikterapien bygger på improvisation med stemme og instrumenter, hvor musikterapeuten inddrager barnets egne lyde, bevægelser og initiativer i musikken. Der kan også anvendes sange og musiklege. Det er relationen, der er i centrum, og hvert forløb bliver tilpasset det enkelte barn.

Musikterapeutens observationer danner baggrund for rådgivning omkring tiltag, der kan støtte barnets udvikling. Musikterapien bliver på denne måde "oversat" til rammer og aktiviteter, der kan realiseres i barnets hverdag.

Hvem møder du?

Anne Mæng

Hanne Halskov

Ingrid Irgens-Møller

Bodil Kloborg

Afdelingsleder for Specialrådgivningen for VISO

Tlf 22 81 04 43