Specialrådgivningen arbejder gennem sit vidensteam med at skabe ny viden og gøre eksisterende viden indenfor området tilgængelig for fagfolk og andre med interesse i målgruppen. Derudover tilbyder vi faglige netværk til fagfolk, som arbejder med  målgruppen både for at sikre deling af relevant viden fagfolk i mellem og for at skabe kompetenceudvikling på området.

Netværksmøder og kurser i 2017-18

Målet med vores netværks- og kursusaktiviteter er at gøre relevant viden fra mest specialiserede område tilgængelig, og være med til at løfte kompetencerne i praksis. 

 

2018

29.05
Informationsmøde om Specialrådgivningen for VISO
Sorø

06.06
Førskole børn med erhvervet hjerneskade
Høje Taastrup

20.06
Førskole børn med erhvervet hjerneskade
Aalborg

04.09.
Tidlige tegn på autisme hos børn under 3 år
Høje Taastrup

11.09.
Tidlige tegn på autisme hos børn under 3 år
Herning

Læs mere og tilmeld dig ved at trykke på link til det enkelte arrangement.

Vi arbejder på højtryk med at beskrive og planlægge kurser og netværksmøder for efteråret og vinteren 2017-18 og vil løbende fortælle dig om dem i vores nyhedsbrev.

Du kan også være med

Har du ideer til kurser eller andre kompetenceudviklingstiltag som du gerne vil have, at vi undersøger muligheden for at gennemføre? Eller vil du gerne have en invitation til vores netværksmøder? Så kontakt Gerd Hultberg, gerd.hultberg@rm.dk/
2117 9164.

  • Har du ideer til udvikling af ny viden eller kendskab til lovende praksis på området? Og kunne du tænke dig at indgå et samarbejde med os? Så kontakt Tina Frederiksen, tinafe@rm.dk/2384 5255.

Vi skriver løbende i vores nyhedsbrev om udvikling af viden, netværk og kurser. Vores første tiltag vil være at invitere fagfolk til en række regionale netværksmøder. Disse vil finde sted i midten af marts.

Faglige netværk som spydspids

For at skabe mulighed for videndeling og spredning af erfaringer fra praksis er vi landet på en model, hvor vi tage udgangspunkt i dannelse af en række faglige netværk. Vi vil tilbyde et netværk i hver region. De faglige netværk vil blive udviklet og faciliteret af Specialrådgivningen. Hvert netværk vil have en fagligkoordinator som tovholder og facilitator, der har til opgave at sikre kontinuerlig fremdrift og fagligudvikling.

Netværket vil være rettet mod medarbejdere som arbejder i det specialiserede område primært i kommunerne. Formålet, med at danne de faglige netværk, er at skabe et forum for videndeling, formidling af ny viden og nye metoder. Vi ønsker at give mulighed for sparring og dannelse af relationer fagpersonerne i mellem fordi vi tror på, at det vil skabe værdi for den enkelte i den daglige opgaveløsning.

Værdien ved at deltage i netværket for medlemmerne er:

  • Adgang til ny viden og metoder som kan bruges i
  • Mulighed for at dele viden og sparre
  • Mulighed for at reflektere over egen praksis
  • Mulighed for at lære nyt og udvikle nye kompetencer.

Faglige netværk løfter kompetencerne

Det faglige netværk eller erfaringsudvekslingsgruppen har stor styrke som et redskab til at skabe kontinuerlig kompetenceudvikling og udvikling af refleksiv praksis blandt netværkets deltagere. Gennem tilførsel af ny viden i form af oplæg udefra og sparring om aktuelle cases eller problemstillinger bragt til bords af netværkets medlemmer, får deltagerne mulighed for på den ene side at få adgang til ny viden, og relatere den til egen praksis. På den anden side lære af hinandens erfaringer. Derover vil de kunne bruge de relationer, der dannes i netværket, når de har behov for sparring i hverdagen.

Gerd Hultberg

Ansvarlig for kommunikation & kursusaktiviteter

 

Tlf 21 17 91 64
ANNHUE@rm.dk

Tilmeld dig nyhedsbrev


IKH har nyhedsbreve til børne- og voksenområdet. I nyhedsbrevet kan du læse om ydelser, kurser, temadage - og holde dig opdateret på den nye viden vi producerer og indsamler.

 Tilmeld dig nyhedsbrevet her.