Specialrådgivningen for VISO, IKH er leverandør af koordinering af specialrådgivning (KaS) for VISO. Det betyder, at vi tilbyder udredning og rådgivning til førskole børn med svære kommunikative, udviklingsmæssige, motoriske og sociale vanskeligheder. Til forskel fra andre VISO-leverandører visiterer vi selv vores sager. Derfor kan du henvise et barn direkte til os. KaS er et omkostningsfrit tilbud til alle landets kommuner. 

Hvis du gerne vil henvise et barn, så udfyld vores henvendelsesskema. Du hører fra os i løbet af 7 hverdage. Vi modtager henvisninger fra PPR, sagsbehandlere, ansatte i dagtilbud og forældre. Alle er velkomne til at ringe til vores telefonrådgivning.

Er du forældre til eller arbejder du i et dagtilbud med et barn som du gerne vil have henvist til KaS? Så kan du med fordel starte med at kontakte PPR i den kommune som barnet bor i. 

Vil du gerne i kontakt med os? Så skriv en mail til kas@rm.dk eller ring på 3070 3233 alle hverdage mellem 8.30 og 12.30. 

Vil du gerne have rådgivning om faglige metoder, har du brug for et kompetenceløft i form af et kursus eller ny viden? Så kan du også udfylde vores skema til faglige henvendelser. Skemaet bruger du altså, hvis du ikke har en specifik sag (cpr-relateret), men du har behov for sparring og rådgivning fra vores fagspecialister

Hvem er Specialrådgivningen for VISO?

Vi er et specialiseret udrednings- og rådgivningstilbud for børn og deres familier. Vi koordinerer rådgivning og udredning på det mest specialiserede område for førskolebørn (KaS) for VISO:

  • Vi har til huse i Aarhus og Høje Taastrup
  • Vi har en lang række dedikerede medarbejdere ansat, der udelukkende arbejder med børn, som har helt særlige behov
  • Vi har samlet specialviden og kompetencer indenfor kommunikations- og rehabiliterings-/handicapområdet
  • Vi løser opgaver for kommuner og familier i hele Danmark.

Vi tilbyder udredning og rådgivning til familier med børn med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller mistanke herom.

Vores medarbejdere består af logopæder, audiologopæder, speciallærere, ergo- og fysioterapeuter, (neuro)psykologer, musikterapeuter, specialpædagogiske konsulenter, inklusionsvejleder, sundhedsplejersker og lægekonsulenter. Vi kan derfor sammensætte det helt rette tværfaglige team til den enkelte problemstilling. 

Telefonrådgivning

Tirsdage 12.30 – 15.00, Høje Taastrup på tlf. 21 48 48 28

Torsdage 12.30 – 15.00, Aarhus på tlf. 21 47 16 14

Tilmeld dig nyhedsbrev


IKH har nyhedsbreve til børne- og voksenområdet. I nyhedsbrevet kan du læse om ydelser, kurser, temadage - og holde dig opdateret på den nye viden vi producerer og indsamler.

 Tilmeld dig nyhedsbrevet her.