Et nyt projekt på IKHs ganespalteafdeling skal afdække mulighederne for at bruge ganeplader til mennesker med dysartri med en forekomst af åbent snøvl. Enkeltstående forsøg har været positive og derfor har IKH nu sat et projekt i lidt større skala i gang.

Tværfagligt samarbejde baner vejen for projektet

Projektet er blevet til i et tværfagligt samarbejde mellem logopæder, tandlæger og tandteknikere på IKHs ganespalte- og senhjerneskadeafdeling. Sammen vil de i løbet af projektet udrede, afprøve og evaluere brugen af ganepladen. Det er forhåbningen at ganepladen vil give deltagerne mulighed for at tale med mindre snøvl, og derved tale tydeligere.

Hvordan kan ganepladen hjælpe?

En ganeplade er en blødplastplade, der bliver sat fast på tænderne med bøjler. Det er velkendt blandt fagfolk, at en skade i kroppens nervesystem kan påvirke den bløde ganes mulighed for at lukke af mellem mund og næse. Den bagerste del af ganen, hvor drøblen sidder, består af muskelvæv. En god funktion af den bløde ganes muskulatur sørger for, at den bløde gane kan løfte sig højt og danne et solidt lukke mod svælgets bagvæg, sådan at der ikke slipper uønsket luft ud gennem næsen under tale. 
ganeplade
Foto af ganeplade
En skade i kroppens nervesystem kan medføre at den bløde gane ikke løfter sig tilstrækkeligt, og der dermed slipper uønsket luft ud af næsen. Et sådan luftudslip kaldes hypernasalitet eller åbent snøvl. Når man behandler med en ganeplade, får den bløde gane hjælp til at lukke mod svælgets bagvæg, da ganepladen løfter den bløde gane. Ganepladen kan derved mindske mangellukket, men ikke reducere det helt.

Behandlingsforløb, der kræver motiverede patienter 

I alt 10 borgere vil blive tilbudt at komme med i ”Projekt Ganeplade”. Siger de ja skal de igennem et forløb med undersøgelser og behandlinger med logopæder, øre-, næse- og halslæge og tandlæger. Vælger man at deltage skal man igennem et længere forløb. Det er derfor vigtigt, at deltagerne er motiveret både for at stå igennem undersøgelser og behandlinger og er villige til at være konsekvente i brugen af ganepladen efterfølgende.
Den gruppe af borgere som projektet henvender sig til kan også have andre følger af deres hjerneskade og derfor kan de have brug for meget grundig rådgivning både inden de siger ja til at deltage og løbende i projektet. God information og vejledning af borgerne og deres pårørende er derfor et særligt fokuspunkt i projektet. Se I-paper med fotos af behandlingsforløbet.   

Projektets forløb

Projektet har en dataindsamlingsperiode på to år. Alle logopædiske undersøgelser bliver optaget på video som vil blive brugt til at dokumentere og evaluere behandlingens effekt. Når de 10 deltagere har været igennem forløbet og data er blevet behandlet vil man tage stilling til om der er grundlag for et nyt behandlingsforløb, hvor dele af aktiviteten på IKH flyttes fra logopædiske forløb til en funktionel løsning i form af en ganeplade. 
Visionen med projektet er, at man med udviklingen af et nyt lovende behandlingstilbud som bygger på specialområdets høje tværfaglige ekspertise inden for senhjerneskade- og ganespalteområdet, vil kunne styrke en vidensbasering af behandling indenfor dysartriområdet herunder optimering af den eksisterende dysartribehandling.
Vil du gerne vide mere om projektet? kontakt Louise Leturgie på mail piletu@rm.dk eller på mobil 2922 1936.