Hvordan kan man vedligeholde det lærte efter et logopædisk forløb? For mennesker med afasi i fase 4 er det alfa og omega at øve sig, og at blive ved med at bruge det som de har lært af logopæden. For at gøre det har de brug for et sted, hvor der gode og meningsfyldte rammer for at kommunikere. Men når man er færdig med et logopædisk forløb kan det være svært at finde det rum, hvor der er den fornødne tid og tryghed til at øve sig, og videreudvikle det lærte i.

Samtalegrupper med frivillige som drivkraft

Den problemstilling har projekt ”Kommunikation for livet” forsøgt at udvikle en løsningmodel for. Idéen bag projektet er at bruge frivillige til at agere facilitatorer i samtalegrupper for personer med afasi. De frivillige underviser ikke, men bruger et koncept udviklet af logopæder på IKH for at sikre samtaler med relevans og mening.

Konceptet består blandet andet af, at de frivillige anvender samtalestøttemetoden SCA og redskaber til at skabe rammer for samtaler, der lader den afasiramte komme til orde. Dermed får de mulighed for den altgørende færdighedstræning og øvelse, som de har brug for til at vedligeholde det lærte.

De frivillige skal også trænes

For at sikre et relevant tilbud har de 8 frivillige som er tilknyttet projektet været igennem et SCA-kursus for at give dem de nødvendige redskaber til at støtte deltagrenes kommunikation. Derudover har begge grupper været fulgt af logopæder i en stor del af forløbet.

Frivillige Kommunikation for livet

Frivillige, Selvhjælp Aarhus

Formålet med at lade logopæderne følge grupperne har været at sikre samtalegruppernes relevans og indsamle viden om, hvad der virker og ikke virker i en samtalegruppe for personer som er ramt af Afasi. Viden, som skal bruges til at forme et mere færdigt koncept.

Vil du gerne vide mere om SCA? Så læs mere og tilmeld dig det næste kursus på vores kursusportal plan2learn.

Et frivillig projekt med rod i den logopædiske indsats

Projektet er styret og skabt af logopæder på IKH og udført samarbejde med Selvhjælp Silkeborg og Aarhus. Projektet er støttet af Trygfonden og Helsefonden. Det begyndte i februar 2016 og løber frem til december 2017. Der er to samtalegrupper, som har mødtes to en halv time ugentligt siden august 2016. De foreløbige erfaringer og tilbagemeldinger i projektet har indtil videre været positive. De to samtalegrupper vil fortsat mødes i Selvhjælps regi efter projektets afslutning.

Det videre forløb

På IKH vil vi bruge erfaringerne fra projektet til et videre samarbejde med interesserede kommuner. Formålet vil være at kan skabe mulighed for, at borgere med afasi efter endt undervisning aktivt kan bruge og fastholde deres kommunikative færdigheder i samspil med andre i lignende situation. Vil du gerne vide mere om det og projektet?

Kontakt:

Logopæd Mette Villadsen 29 22 19 40, Mette.Villadsen@ps.rm.dk.

Gerd Hultberg

Ansvarlig for kommunikation & kursusaktiviteter

 

Tlf 21 17 91 64