Institut for Kommunikation og Handicap er et ambulant behandlings- og rådgivningstilbud til børn, unge og voksne.

Vi har aktiviteter inden for både det specialiserede sociale område og sundhedsområdet og samarbejder tæt med de somatiske sygehuse samt psykiatrien. Vi arbejder derfor både inden for social-, specialundervisnings- og sundhedslovgivningen.

Vi rummer desuden et regionalt psykologkorps, der er oprettet som et tilbud til Region Midtjyllands sociale institutioner. 

Målgruppen for Institut for Kommunikation og Handicap

På Institut for Kommunikations og Handicap (IKH) har vi samlet specialviden og kompetencer indenfor kommunikations- og rehabiliterings-/handicapområdet. Vi tilbyder udredning, vejledning, rådgivning, undervisning og behandling til både børn og voksne samt til familier med børn med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller mistanke herom. Derudover har vi forløb for familier med børn med kronisk sygdom.

Vi tilbyder også livslang behandling til alle børn, der bor vest for Storebælt og som er født med læbe-ganespalte.

Løsninger på fysiske og psykiske kommunikationsproblemer

Generelt tilbyder vi en lang række færdigt sammensatte ydelser med en given faglig sammensætning. Herudover tilbyder vi i samarbejde - at sammensætte ydelser, der tilgodeser specifikke og individuelle behov. Vi udbyder også en række kurser målrettet mod børn, voksne og professionelle indenfor tale-, høre- og specialområdet.

Vi arbejder med komplekse problemstillinger, der ofte kræver et tværfagligt team, som ser helheden omkring borgeren og dennes netværk. Vores medarbejdere består af logopæder, audiologpæder, speciallærere, ergo- og fysioterapeuter, psykologer, musikterapeuter, specialpædagogiske konsulenter, specialtandlæger, sundhedsplejersker og læger. Vi kan derfor sammensætte det helt rette tværfaglige team til den enkelte problemstilling.

 

Vil du gerne opdateres? Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi udgiver et nyhedsbrev med casebeskrivelser, kursustilbud og invitationer til vores forskellige gratis arrangementer. Tilmeld dig ved at udfylde det nedenstående.

   
* Obligatoriske felter
Jeg vil gerne modtage nyheder om