Hvordan kan vi skabe de mest effektive forløb for mennesker, der er ramt på kommunikationsevnen? Det har vi altid på dagsordenen på IKH og vi vil gerne tale med andre om det. Vi ønsker at skabe grobund for et samarbejde, der kan understøtte effektive forløb for borgerne på den korte såvel som den lange bane.

Derfor åbnede vi 17. maj dørene til en temadag for vores kommunale samarbejdspartnere.  Vil du gerne vide mere om samarbejdsmuligheder eller deltage i vores næste temadag? Så kontakt Gerd Hultberg 21 17 91 64/ gerd.hultberg@rm.dk.

Find slides fra temadagen og mere viden om, hvordan vi arbejder med de forskellige emner i det nedenstående.

Det talte vi om på temadagen 17. maj 

  • Fra træning til mestring - Udslusningsgruppens betydning for sammenhængen mellem specialiseret logopædisk indsats relevante aktiviteter i kommunalt regi. Se slides fra temadagen. Vil du gerne vide mere om mulighederne for udslusningsgrupper? Kontakt: Kathrine Anderskou 29 22 19 18/ Kathrine.Anderskou@ps.rm.dk
  • Fra snøvl til tydeligere tale: Et praksisnært forskningsprojekt med henblik på udvikling af et nyt behandlingstilbud til personer, der snøvler og dermed har svært ved at kommunikere og fx. varetage et job. Læs mere om Ganepladeprojektet.

Gerd Hultberg

Ansvarlig for kommunikation og kursusvirksomhed

Foto Gerd Hultberg

Tlf 2117 9164
gerd.hultberg@rm.dk