angvarige følger efter hjernerystelse - tilbage til hverdagen

Kom til om informationsmøde nyt IKH-forløb den 7. marts fra 14.00-15.30

På Institut for Kommunikation og Handicap tilbyder vi fra foråret 2018 et koordineret tværfagligt forløb med undervisning og vejledning, hvor fokus er på at lære at kompensere for symptomerne, så tilbagevenden til job og studie kan blive til en mulighed. 

Målet med forløbet er at der opleves signifikant forbedring af symptomer, livskvalitet og aktivitetsniveau, men derudover er borgeren selv med til at formulere sine individuelle mål. Fælles for alle er, at forløbet giver redskaber til mestre livet med følgerne efter hjernerystelse. 

Tilmeld dig på vores kursusportal plan2learn.

Informationsmødet finder sted på 

MarselisborgCentret
P.P. Ørums Gade 9-11
8000 Aarhus C
I bygning 8.

Det får du med hjem
På mødet får du en introduktion til forløbet på IKH og en forklaring på, hvorfor et koordineret tværfagligt forløb er en vigtig brik til det at lære at forstå og mestre følgerne efter hjernerystelse. Du får også viden om, hvordan hjernen bliver påvirket af en hjernerystelse.

 • Hvad sker der i hjernen, når den bliver rystet og hvordan kan en bio- psyko-social-model bruges i forståelsen af arbejdet med følger efter hjernerystelse? Oplæg ved IKH psykolog Lene Klemmesen 
 • Præsentation af det nye IKH forløb og tankerne bag, med mulighed for dialog om, hvordan vi bedst hjælper borgere med følger efter hjernerystelse?

Læs mere om den nye ydelse i I-paper.

Fakta
I Danmark får omkring 25.000 mennesker hvert år hjernerystelse. Af dem udvikler ca. 10-15% Post Commotionelt Syndrom, der gør det svært for dem at varetage et arbejde eller studie. Post Commotionelt Syndrom kan ikke som sådan diagnosticeres og følgerne af det opleves forskelligt fra individ til individ. Betegnelsen Post Commotionelt Syndrom bruges om mennesker, der oplever problemer 3-6 måneder efter at de har pådraget sig et traume i form af en hård genstands kontakt med hovedet.

Mennesker med følger efter en hjernerystelse vil typisk opleve symptomer i form af:

 • Lydfølsomhed
 • Synsforstyrrelser
 • Nedsat funktionsevne
 • Dårlig hukommelse
 • Manglende koncentrationsevne over længere tid
 • Hovedpine (migræne)
 • Søvnbesvær
 • Øget irritabilitet
 • Manglende energi

Symptomerne kan i nogle tilfælde udvikle sig til længerevarende, stress, angst og depression. Konsekvenser af dette kan være langtidssygemelding fra job og studie, og at man trækker sig fra sin familie og socialliv i øvrigt.

Har du spørgsmål til programmet er du velkommen til at henvende dig til Gerd Hultberg 21179164/gerd.hultberg@rm.dk.

Fakta
I Danmark får omkring 25.000 mennesker hvert år hjernerystelse. Af dem udvikler ca. 10-15% Post Commotionelt Syndrom, der gør det svært for dem at varetage et arbejde eller studie. Post Commotionelt Syndrom kan ikke som sådan diagnosticeres og opleves forskelligt fra individ til individ. Betegnelsen Post Commotionelt Syndrom bruges om mennesker, der oplever problemer 3-6 måneder efter at de har pådraget sig et traume i form af en hård genstands kontakt med hovedet.

Mennesker med følger efter en hjernerystelse vil typisk opleve symptomer i form af:

 • Lydfølsomhed
 • Synsforstyrrelser
 • Nedsat funktionsevne
 • Dårlig hukommelse
 • Manglende koncentrationsevne over længere tid
 • Hovedpine (migræne)
 • Søvnbesvær
 • Øget irritabilitet
 • Manglende energi

Symptomerne kan i nogle tilfælde udvikle sig til længerevarende, stress, angst og depression. Konsekvenser af dette kan være langtids sygemelding fra job og studie, og at man trækker sig fra sin familie og socialliv i øvrigt.

Gerd Hultberg

Ansvarlig for kommunikation og kursusvirksomhed

Foto Gerd Hultberg

Tlf 2117 9164
gerd.hultberg@rm.dk