KURSUSCENTER      BESTILLERE      UDVIKLING      SPECIALVIDEN        OM IKH      KONTAKT

 

 

17. maj holder vi gratis temadag på voksenområdet.  Læs mere og tilmeld dig på vores kursusportal plan2learn.

Har du fem minutter? Så udfyld vores spørgeskema.Vi vil gerne vide noget om dine behov for ny viden.

Vi holder KaS informationsmøde 21. juni i Tinglev og 28. juni i Aarhus. Læs mere og tilmeld dig her.

 

Er du i tvivl om hvad vi hedder?
Du kan få svar ved at se denne meget korte filmHar du brug for at komme i kontakt med os?

Ring til os på alle hverdage mellem 8.30 og 12.30
tlf. 7847 9300.

Find kontaktoplysninger på en medarbejder her

Læs om og tilmeld dig vores nye kurserSpecialrådgivningen, IKH er KaS leverandør for VISO på området for førskolebørn. KaS er et landsdækkende gratis tilbud til kommunerne. Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp er du velkommen til at kontakte os på hverdage mellem 8.30-12.30 på telefon 3070 3233 eller ved at skrive til kas@rm.dk

Har du brug for at henvise et barn til udredning, udfylder du henvendelsesskemaet. Så kontakter vi dig i løbet af 7 arbejdsdage.

Se denne lille film om hvordan sagsgangen i KaS forløber

Læs mere om Specialrådgivningen 

I samarbejde med