Når målene er lavet, skal familien klædes på til at træne barnet.

IKH giver forældrene den nødvendige viden gennem undervisning målrettet barnets behov.

Herefter igangsættes træningen gennem et dagsprogram, som tilrettelægges til den enkelte familie.

Træningen foregår i størst mulig omfang gennem de daglige gøremål, der er i en familie. 

Dvs. træning omkring af- og påklædning skal lægges ind på de tidspunkter, hvor det er naturligt for barnet, dvs. morgen og aften.

Træning omkring mund og spisning vil typisk ligge omkring måltiderne osv.

Derudover vil et dagsprogram kunne indeholde ideer til aktiviteter, som kan indlægges som leg med mening i løbet af en dag. Aktiviteterne har træningslignende karakter, men er for barnet blot leg med forældrene. Barnets motivation er i højsædet, og muligheden for at overføre aktiviteter og færdigheder til dagligdagen er stor, fordi træningen tilrettelægges på denne måde.

Familien får besøg af en terapeut efter aftale. I starten vil der være brug for lidt flere besøg, indtil træningen og dagsprogrammet er godt i gang. Her er der mulighed for at justere træningen, give forældrene feedback på håndteringen og niveauet til barnet.

Når træningen har været i gang en periode, f.eks. 2 måneder, laves en opfølgning på de mål, der blev sat.

Målene evalueres, og der laves nye mål, eller der arbejdes med de samme områder, men nu med et højere mål end tidligere. Fordelen ved at arbejde med meget konkrete mål er, at vi altid kan se, at barnet udvikler sig, og vi kan dokumentere det med det samme. 

Gennem hele forløbet laves nye mål, når de gamle er evalueret, så der hele tiden er en relevant målsætning for barnet.

Halvvejs i forløbet udarbejdes en ny funktionsevneoversigt, hvor barnets funktioner, ressourcer og begrænsninger endnu engang kortlægges. Her vil vi kunne se effekten af træningen, og denne beskrives og dokumenteres. Selve træningsforløbet evalueres og justeres efter behov.

Undervejs har familien mulighed for at kontakte IKH´ s terapeuter for jævnlig vejledning og sparring omkring den daglige træning. Vores opgave er løbende at klæde forældrene godt på til at varetage den fornemme opgave at træne deres barn efter de bedste metoder ud fra den bedste viden.

Når hjemmetræningsforløbet nærmer sig sin afslutning udarbejdes igen en funktionsevneoversigt, og både barnets udvikling og hele forløbet evalueres.