Her ses en oversigt over et eksempel på et hjemmetræningsforløb

Ved opstart

Udfærdigelse af funtionsevneoversigt ud fra undersøgelse ved fysioterapeut, ergoterapeut samt musikterapeut og/eller specialpædagogisk konsulent.

Undersøgelsen og vurdering vedrørende:

  • Grovmotorik/bevægelse
  • Finmotorik
  • Oralmotorik
  • Samspil og kontakt
  • Læring og anvendelse af den
  • Kommunikation
  • Sansebearbejdning, bla. i forhold til lyd, lys, berøring, muskel-/ledsans (proprioception), balancesans (vestibulært)
  • Mentale funktioner
  • Stemme og tale

Til undersøgelsen anvendes relevante, standardiserede undersøgelser.

Herudfra udfærdiges en behandlingplan og målsætning sammen med forældre. 

Hver 6. uge

Behandlingsplan og målsætning (Goal Attainment Scale) evalueres hver 6. uge. Herefter justeres behandlingsplanen, og der lægges nye mål for den næste periode. Målene følges af konkret vejledning. 

Ugentligt

Besøg af terapeut i hjemmet med behandling og vejledning ud fra mål. her er der mulighed for at justere den vægtning, hvert enkelt udviklingsområde skal have.

Feedback på forældrenes håndtering og træning i dagligdagen.

Dagligt

Forældrene træner selv med barnet i hjemmet.

Støtte til at etablere et dagsprogram, hvor de udvalgte områder for træning/stimulation til godeses i løbet af en dag.

Etablering af logbog.

Efter 6 måneder

Der udfærdiges en ny funktionsoversigt.

Evaluering af det første halve år med træning. Hvor er den største udvikling sket, hvad har været fokusområder, skal der en anden vægtning til, er der noget, der ikke tilgodeses ved hjemmetræning - hvordan kan vi gøre det? 

Efter 1 år

Der udfærdiges en ny funktionsevneoversigt.

Det samlede forløb evalueres og beskrives.